Е. Хърсев: Участието на България в ERM II ни дава сигурност за следваща крачка

Емил Хърсев

Емил Хърсев

"Участието на България в ERM II ни дава сигурност за следваща крачка, но и нищо друго. Идеята на механизма е държави, които имат плаващ валутен курс и сериозни колебания на курса на националната валута към еврото, постепенно да елиминират колебанията си, докато курсът се фиксира на едно ниво и националната валута бъде заменена от евро. При нас това фиксиране е станало преди 20 години и основната идея на този механизъм се обезсмисля" коментира финансистът Емил Хърсев пред Bloomberg TV Bulgaria.

Според него присъединяването на България към ERM II е като етап от присъединяването към еврозоната и не може да се избегне.

Финансистът отбеляза, че това правило е за всички страни.

"Това е основната идея, но не е единствената. През този период се очаква да се изградят и инфраструктурата на пазара, и капацитета на БНБ да работи с европейската система на централните банки", каза Хърсев.

Хърсев е категоричен, че няма да се стигне до промяна на курса на лева и смята, че паниката и масовото купуване на евро е с цел възползване от страховете на хората.

"Този текст, който сега се прие, значи, че курсът на лева към еврото може да бъде променян само по договореност в рамките на еврогрупата, не може да бъде променян едностранно от България".