"Подкрепа": Да се отложи с година либерализацията на цените на тока за бита

Да се отложи поне с една година влизането в сила на либерализацията на цените на електроенергията за битови потребители, предлага Конфедерацията на труда "Подкрепа" в своя позиция.

В нея се посочва, че тъй като две трети от домакинствата в страната са на жизнения минимум, премахването на регулираните цени ще бъде пореден удар върху бюджета им, наред с ръста на цените на хранителните стоки, услугите, горивата и водата.

С приети през есента на миналата година промени в Закона за енергетиката депутатите решиха, че от 1 януари 2026 година домакинствата излизат на свободния пазар на електроенергия. 

Сред другите искания на КТ "Подкрепа" са ясно разписани и одобрени от социалните партньори планове за бъдещето на българската енергетика, работещите в сектора и цените на електроенергията, на база мощности, потребление, съхранение, внос, както и механизъм за определяне на цената за всички битови потребители и начина на компенсирането им за преходния период между регулирани и борсови цени на електроенергията, който да защити максимално потребителите от чувствителен скок в цената.

Според синдиката нормативната уредба регламентира ред и условия, които не създават достатъчна защита от прекомерно увеличение на цените на електроенергията за бита.

В позицията се посочва, че не става ясно за кого - за всеки, за домакинства под линия на бедност, и за какво количество (част или диференцирано) и най-вече при какви цени ще се изчисляват компенсациите, а остават броени месеци до влизане в сила на разпоредбите на Закона за енергетиката.

От "Подкрепа" допълват, че всяко изменение на цените на енергоносителите с 10% води до пряко увеличение на инфлацията с 1%, съобщава БНР.