Русия реши да не изплаща дивиденти на "Газпром" за 2023 г.

Руското правителство публикува разпореждане, според което Министерството на финансите на Русия и Министерството на енергетиката няма да изплащат дивиденти на „Газпром” за 2023 г., съобщи руското издание „Комерсант”. На фона на това решение акциите на газовата компания в момента паднаха с над 5%. Годишното събрание на акционерите на „Газпром” е планирано за 24 юни 2024 г.

От 2019 г. дивидентната политика на „Газпром” планираше изплащане на акционерите на 50% от коректираната чиста печалба по Международните стандарти на финансовата отчетност (МСФО). Ако коефициентът на чистия дълг към EBITDA (оперативния приход преди лихви, данъци и амортизации) надскочи нивото от 2.5, то компанията можеше да предложи понижаване размера на плащанията.