Ограничават посетителите на Акропола в Атина - ето как и кога ще може да бъде посетен

Според проучване максималният дневен брой посетители на Акропола не може да надвишава 20 000 души


Във всички археологически обекти в страната, за които се издават електронни билети, зоновата програма за посетители ще се прилага официално от 1 април 2024 г. Тази програма ще допринесе за безопасността на паметника и неговия персонал, както и на посетителите.

Според проучване максималният дневен брой посетители на Акропола не може да надвишава 20 000 души, затова той ще бъде разделен на часови зони през целия работен ден от 08:00 до 20:00 ч. и ще се прилага за всички посетители, независимо дали са индивидуални или групови.

50% от посетителите желаят да посетят обекта между 08:00 и 12:00 ч., което създава хаос както за туристите, така и за персонала.

Според зоновата програма от 8:00 до 9:00 ч. Акрополът ще приема до 3000 посетители. През следващия час - до 2000 души, а в следващите часови пояси броят на посетителите се увеличава и намалява в рамките на вече споменатите граници.

До момента, Акрополът беше отворен за посетители всеки ден, от 8.00 до 18.30 часа.