Комисия в НС ще прави одит на Сметната палата за 2018 г.

Комисията ще се състои от осем членове

Парламентът създаде комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г. Комисията трябва да изготви доклад по отчета на Сметната палата и да го предостави за разглеждане в Народното събрание до 30 септември 2019 г. заедно с отчета за дейността на палатата за 2018 г.

Комисията ще се състои от осем членове. В нея ще влязат депутатите от ГЕРБ Мария Илиева, Евгения Ангелова, от БСП - Дора Янкова, от „Обединени патриоти“ - Николай Александров, от ДПС - Сергей Кичиков, от „Воля – Българските родолюбци“ - Дора Христова и експертите Снежана Башева и Бойко Костов. Председател на комисията ще бъде депутатът от ГЕРБ Мария Илиева.