Атанас Василев: Има три европейски организации, които ще ми помогнат да реша проблемите на Сандански с градската мобилност

Би могло да се ползва система, която съобщава къде има свободни паркоместа

Атанас Василев

Атанас Василев

"Трябва да се започне с решението на проблема в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план в зависимост от приоритетите и тяхната взаимосвързаност. Само институти и институции по управление на градската среда имат потенциала да посочат най-оптимални решения за градска мобилност", категоричен е кандидатът за кмет на Сандански от БЗНС Атанас Василев. 

"Сигурно звучи помпозно, но е реално изпълнимо, защото мога да посоча поне 3 такива европейски организации и даже лица, с които да осъществя контакти. Това е възможност за кмета да решава проблема - ефективно и дългосрочно. Институтите по урбанизъм проверяват градовете, изготвят проекти и доклади за движение на МПС, градски транспорт, велоалеи, паркоместа. Би могло да се ползва система, която съобщава къде има свободни паркоместа, защото трябва да се мисли в посока на бъдещото развитие на града, както е и в големи  и малки европейски градове /електромобилност, „споделено“ пътуване и др./", категоричен е Василев. 

"Напрежението от проблемите на градската мобилност идва най-вече от действията „на парче“ и разчитане само на местни ресурси. Примерите са много- хората от селата се лутат в търсене на паркинг, а и плащат, което още повече утежнява положението им, особено, ако са дошли в града по здравословни причини. Още по – парадоксално е, когато се разширяват тротоари за сметка на улици или обратно, развалят се зелени площи за паркинг, като в този случай не се ползват по предназначение, а за знайни и незнайни цели. Всичко това изнервя и шофьори, и пешеходци, и живущи", казва още Атанас Василев, кандидат за кмет на Сандански от БЗНС. 

"Проектите и решенията, разработени от специализирании институти по урбанизъм се изпълняват по европейски програми  и проекти за партньорство, което обезпечава финансовото им изпълнение. Но, разбира се, те трябва да бъдат съобразени със социалните, екологични, технически, икономически и дори политически фактори. Затова е добре да има идеи, но те трябва да се осмислят, приемат и осъществяват не на думи, а на дела, с ангажименти според възможностите, но и с подкрепата на гражданството", категоричен е Василев.