МС отново одобри промените в механизма за контрол над главния прокурор

Върховен съдия да ръководи разследване срещу главния обвинител

К

К

Министерският съвет одобри повторно предложението на Министерство на правосъдието за законови промени, регламентиращи механизма за разследване на главния прокурор и неговите заместници. Това обяви министърът на правосъдието Крум Зарков. Предложението включва промени в Закона за съдебната власт и НПК.

То предвижда наказателен съдия от Върховния касационен съд, апелативен съд или окръжен съд, но с ранг на върховен съдия да ръководи разследване срещу главния обвинител на държавата или неговите заместници, когато това се налага. Разследващият ще бъде временно назначен за прокурор във ВКП и ще бъде избиран на случаен принцип от списък с магистрати, предварително дали съгласието си да изпълняват подобна функция.

"Това не е цялата съдебна реформа, но без този законопроект съдебна реформа няма да има, защото това е лакмуса за политическа воля. Надявам се законопроектът да бъде сериозно обсъден и обмислен, но най-вече да бъде приет и то в първите месеци на новото народно събрание, тъй като той се очаква от българските граждани и международните партньори като решителна стъпка напред в провеждането на съдебна реформа.

Този законопроект е абсолютно неизбежен. Това е проектът, с който най-накрая ще успеем да отговорим на изискването на европейските стандарти и на осъдителното решение срещу България по делото "Колев". Законопроектът ще свали над 80 осъдителни решения срещу България. Има и символно значение." - коментира Зарков. /БГНЕС