​Какво ни готви Русия - режими максимално лоялни към Кремъл

България е в зоната на приоритетен интерес на Руската федерация и всяко действие на външни сили трябва да среща негативната реакция на Москва, пише политолог, генерален директор на Центъра за политически анализи в концепцията си за националните интереси на Русия

Павел Данилин*

Трябва да признаем, че рано или късно, Русия ще трябва на всеослушание да заяви, че Украйна, Белорусия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Молдавия са зона на нейните национални интереси.

Всякакви действия на външни сили в тези зони са възможни само със съгласието на Русия и само до тогава, докато Русия позволява тези действия, и докато те не влизат в противоречие с националните интереси на Русия.

Трябва да признаем, че рано или късно Русия ще трябва на всеослушание да заяви, че Турция, Латвия, Литва, Естония, България, Монголия, Армения, Грузия и Азербайджан са

зони на приоритетен интерес на Руската федерация

и всяко деструктивно действие на външни сили трябва да среща негативната реакция на Москва, включително до възстановяване на предишното статукво. В тези страни трябва да управляват режими максимално лоялни по отношение на Русия.

Следващият кръг са Финландия, Германия, Полша, Румъния, Афганистан, Иран, Северна Корея, Сирия. Ввички тези държави влизат в зоната на интереси на Русия и Москва трябва да се стреми да има с тях възможно най-позитивни отношения. Оптимално за нас би било там да управляват режими лоялни към Русия.

Ясно е, че Полша и Румъния трудно ще бъдат „превербувани“ за една седмица, но в дългосрочна перспектива всичко трябва да се развие в тази посока и би било грешка да скриваме намеренията си за подобно развитие на ситуацията.

Отделно от всички тези страни стои Китай, с когото, по разбираеми причини, трябва да имаме добри отношения, но Москва не би могла да повлияе съществено на това. Само открито и честно поведение към Пекин, а също така наличието на добри външноикономически връзки и силен ядрен щит са способни

да укрепят този политически курс

Що се отнася до страните от зоната на национален интерес на Русия трябва да се декларила правото на тези държави на доброволна реинтеграция с Руската федерация в една държава, в каквато бяхме преди.

Гражданите от всички споменати по-горе държави, които се самоопределят като „руснаци“, а също така и тези, които някога са живели постоянно на територията на РСФСР трябва да имат правото автоматично да получават руско гражданство в консулствата на РФ или в отделите за регистрация на полицията.

*Faktor.bg публикува коментара на Павел Данилин, защото формулира открито същността на новия руски национален интерес, както и политиката им към България – зависима държава, вярна на режима в Кремъл. Към такова бъдеще ни тласкат и някои родни партии и патриоти, които се готвят да управляват България и вече изпълняват стриктно руския сценарий. Анализът е публикуван  в centerforpoliticsanalysis.ru.