Кацаров и Денков продължават да се подиграват с децата и родителите, играят си на пиян морков, изработиха "Параграф 22"

Огнян Минчев

Огнян Минчев

Огнян Минчев

Кацаров продължава да се подиграва с децата и с техните родители. Денков му приглася. Двамата са си изработили Параграф 22. Питаш Денков кога децата ще се върнат най-после на училище? Той ти отговаря - питай Кацаров, като дойдат тестовете. Ако питаш Кацаров, ще ти каже - питай Денков... Доставките на тестовете са само 10 на сто от необходимото за да започне нормално училище.

Кога ще дойдат останалите? Питай Денков? Не, питай Кацаров! Кога ще тръгнат децата? Питай Денков...! Тия двамата си играят с нас на играта "пиян морков". И не им пука - може да ги накаже само принципалът им, "новоизбраният Радев". Чакай ти, чакай, от умрял писмо...