КЕВР ще обяви утре цените за тока и парното за периода 1 юли - 30 юни 2021 г.

Регулаторът ще обяви и решението си за цената на природния газ за юли

Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе утре закрито заседание, на което ще приеме решение за утвърждаване на цена за юли, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Това съобщиха от пресцентъра на КЕВР.

На заседанието регулаторът ще приеме и решения за цените в секторите "Електроенергетика" и "Топлоенергетика" за новия регулаторен период от 1 юли т.г. до 30 юни 2021 г.