Кои са 5-те най-големи банки в България

Информацията е публикувана днес на сайта на БНБ

5-те най-големи банки в страната на базата на техните активи са: Първа инвестиционна банка, ДСК, Обединена Българска банка, Юробанк България и Уникредит Булбанк, според данни на БНБ.

„Управление “Банков надзор” групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им в края на всеки отчетен период“, заявяват от БНБ.

Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора - от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България, уточняват от централната ни банка.

Разпределението на банки по групи е към 28 февруари, но информацията за това е публикувана днес на сайта на БНБ