Автори на „Лексикон”: Няма аналог в родния книгоиздателски бизнес

Проф. Алберт Бенбасат:  Издателството инвестира в бъдещето на българската литература

Leksikon_benbasat.jpg

Инициативата на „Лексикон” да издава само и единствено българска литература е рискова. Тя не обещава бърз финансов успех, но за сметка на това носи ясно културно послание. Ако трябва да го разчетем, то е, че тук българските автори от различни поколения намират гостоприемен дом, срещат разбиране и най-вече подкрепа от страна на домакините. „Лексикон” няма аналог в родния книгоиздателски бизнес. Неговата мисия е да чете, подбира и предлага на пазара не само утвърдени и „продаваеми” имена, но и неизвестни, млади или току-що прохождащи, които обещават тепърва да разгърнат таланта си. В този смисъл „Лексикон” изпълнява ролята на откривател и прогностик, създавайки и налагайки в публичното пространство свой собствен контингент от писатели и книги. Издателството инвестира в бъдещето на българската литература.

Здравка Евтимова: „Лексикон” е стабилен и лоялен партньор за всеки български писател


Leksikon_evtimova1.jpg

Издателство „Лексикон“, което се е посветило на издаването на съвременна българска литература извършва една изключително полезна дейност, чиито плодове ще берем през идните десетилетия. То става дом на много съвременни български писатели и ги създава като последователни творци способни да развият своя талант. Ключовата дума тук е точно талант, защото издателство „Лексикон“ изгражда своята политика единствено на основата на таланта, други критерии не играят никаква роля. Писателят независимо в коя фаза на своето творческо развитие се намира ще намери стабилен и лоялен партньор в лицето на „Лексикон“.

Роберт Леви: Издателство, което поставя качеството на литературата над печалбата

Leksikon_levi.jpg

С всичките си поколения, цветове и гласове българската литература е в „Лексикон“.
Това не са празни думи. Този девиз издателство „Лексикон” отстоява и доказва всеки ден с всяка книга. Издателство, което поставя качеството на литературата над печалбата и българската литература над чуждата.
Дълго време издателствата в България бяха длъжници на съвременната (и не само) българска литература. Но докато повечето издателства просто разнообразяват каталозите си с нея, търсейки нашумели имена, издателство „Лексикон” не публикува преводни книги.
Това е издателството на всички, които смятат, че в България се създава литература на световно ниво.
Това е издателството на всеки, който се интересува от неоткрити и подминавани таланти. Предишната ми книга „Дромомахия” беше отхвърлена от доста издателства, преди да намери своето място в „Лексикон”. Това беше повече от риск – риск е, когато имаш някакъв шанс за печалба. Това не са мои думи, на основателя на „Лексикон” са.

„Лексикон” е издателството, което връща на читателите стойностни, но забравени имена – да споменем Антон Страшимиров, Димитър Паунов, Петър Бобев, Лиляна Михайлова или уникалния „Приказник” с текстове от класиците на нашата литература, споменът за някои от които до издаването на „Приказник” се пазеше само във филологическите факултети.
За трите си години каталогът на издателството е запълнен с над 100 заглавия – от класиката на българската литература, през утвърдени имена, до начинаещи автори. И всеки среща уважение, разбиране и получава истинска помощ, за да стигне талантът му до читателя по най-добрия начин.
В този смисъл „Лексикон” е издателството, което връща достойнството на българската литература.
Моето издателство!