Международният наказателен съд издаде заповед за ареста на Путин

Обвинението е за "незаконно депортиране на деца от окупираните територии на Украйна в Руската федерация"

Владимир Путин, снимка: БГНЕС

Владимир Путин, снимка: БГНЕС

Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и на президентския комисар по правата на детето Мария Лвова-Белова.

В изявлението на съда се твърди, че те може да са замесени във "военни престъпления, свързани с незаконно депортиране на население (деца) и незаконно прехвърляне на население (деца) от окупираните територии на Украйна в Руската федерация".

Днес, 17 март 2023 г., Камара II на Международния наказателен съд ("МНС" или "Съдът") издаде заповеди за арест на две лица във връзка със ситуацията в Украйна: Владимир Владимирович Путин и г-жа Мария Алексеевна Львова-Белова, се казва в съобщението.

„Г-н Владимир Владимирович Путин, роден на 7 октомври 1952 г., президент на Руската федерация, се предполага, че е отговорен за военното престъпление незаконна депортация на население (деца) и това незаконно прехвърляне на население (деца) от окупираните райони на Украйна в Руската федерация (съгласно член 8, параграф 2, буква а), подточка vii) и член 8, параграф 2, буква б), подточка viii) от Римския статут). Твърди се, че престъпленията са извършени на окупираната украинска територия поне от 24 февруари 2022 г. Съществуват основателни причини да се смята, че г-н Путин носи индивидуална наказателна отговорност за горепосочените престъпления, i) за това, че е извършил деянията пряко, съвместно с други лица и/или чрез други лица (член 25, параграф 3, буква а) от Римския статут), и ii) за това, че не е упражнил надлежен контрол върху гражданските и военните си подчинени, които са извършили деянията или са допуснали извършването им и които са били под неговата ефективна власт и контрол, съгласно отговорността на висшестоящия (член 28, буква б) от Римския статут).”

Г-жа Мария Алексеевна Львова-Белова, родена на 25 октомври 1984 г., комисар по правата на детето в канцеларията на президента на Руската федерация, се счита за отговорна за военното престъпление незаконна депортация на население (деца) и за незаконното прехвърляне на население (деца) от окупираните райони на Украйна в Руската. Твърди се, че престъпленията са извършени на окупираната украинска територия поне от 24 февруари 2022 г. Съществуват разумни основания да се смята, че г-жа Лвова-Белова носи индивидуална наказателна отговорност за горепосочените престъпления, за това, че е извършила деянията пряко, съвместно с други лица и/или чрез други лица, се казва още в съобщението на Съда.

Въз основа на молбите на прокуратурата от 22 февруари 2023 г. Камара II на досъдебното производство счита, че са налице основателни причини да се смята, че всеки от заподозрените носи отговорност за военното престъпление незаконна депортация на население и за това незаконно прехвърляне на население от окупираните райони на Украйна в Руската федерация в ущърб на украинските деца.

Камарата счита, че заповедите са секретни, за да се защитят жертвите и свидетелите, както и за да се предпази разследването. Независимо от това, като има предвид, че поведението, за което се говори в настоящата ситуация, продължава и обществената осведоменост за заповедите може да допринесе за предотвратяването на по-нататъшно извършване на престъпления, Камарата счита, че е в интерес на правосъдието да разреши на секретариата да оповести публично съществуването на заповедите, имената на заподозрените, престъпленията, за които са издадени заповедите, и начините на отговорност, както е установено от Камарата.

Гореспоменатите заповеди за арест са издадени въз основа на заявленията, подадени от прокуратурата на 22 февруари 2023 г., гласи публикуваният на сайта на Международния наказателен съд текст.