Министър на Жан Виденов сравни пенсионната система със "социално подпомагане"

Акцентите в днешната дискусия при преговорите за съставяне на кабинет на тема “социално подпомагане“ трябва да са много. Този, който най-много се артикулира в обществото, е как ще продължи да действа системата на социалното осигуряване. Най-вече пенсионната система. Вижда се, че прекомерната намеса на политиката в тази система доведе до сериозно изкривяване и тя все повече заприличва на система за социално подпомагане, а не на система, която отразява приноса на човек към една осигурителна система. Това каза пред БНР Минчо Коралски, бивш министър на труда и социалните грижи в правителството на Жан Виденов.

"По какъв начин тези деформации ще бъдат отстранени, за да не се обезсмисля социалното осигуряване, ще видим на предстоящата дискусия на тази тема.

Следващото място са проблемите на социалното подпомагане, тъй като нашата система на социални услуги е на практика силно централизирана. Това са държавно делегирани дейности, които се предоставят на общините. Нещо, което го няма никъде в европейската практика. Дали ще направи този завой, който се очаква от нас и от нашите европейски колеги от дълги години, това също ще го видим."

"Когато говорим за причините за инцидента, трябва да имаме предвид няколко неща. При всички случаи тази неприятна и трагична случка ни навежда на няколко мисли – до каква степен се осъществява контрол върху тези заведения, в състояние ли е държавата да осъществява контрол и как се разпределя той. Ако става въпрос за електротехническа експертиза, тя очевидно не е от компетенциите на службите за социално подпомагане.

Трябва да се види колко и какви проверки са правени, за които отговаря противопожарната служба. Би трябвало да се провери дали е имало организирана схема, по която при случаи на бедствия хората да се извеждат. Редица неща, които ще трябва да установи самото следствие."

"Има три субекта, които се занимават с тази дейност – държавата, общините и частните домове. Би следвало първо да се направи проверка, която да установи фактическото състояние, след това да се установи в каква степен те покриват изискванията, за да могат да съществуват като такива институции. И най-накрая би следвало да се провери до каква степен нормативната уредба отговаря на променените изисквания. Имам предвид заплащане, квалификация и всичко онова, което би трябвало една социална икономика, свързана с предоставяне на социалните услуги, да има."