Какво е рашизмът – власт, експанзионизъм, комплекс за малоценност

Това е идеология на управляващата върхушка, която се запазва и адаптира към всяка друга идеология

Андрий Попов, Униан

Какво представлява рашизмът и откъде произхожда? Във Върховната Рада на Украйна е внесен законопроект, в който официално е записано понятието "рашизъм", а режимът на Владимир Путин е наречен "рашистки". 
За да отговорим на въпроса, първо трябва да сме наясно с другите идеологии и да намерим разликите.  Ако опростим максимално нещата, се получава ето такъв миниконспект: 
- национализмът и нацизмът като негова крайна форма представляват диктатура на нацията; 
- фашизмът е диктатура на партия;
- комунизмът - диктатура на социална класа;
- фундаментализмът - диктатура на идея/идеология;
- монархизмът - наследствена диктатура на едно управляващо семейство;
- панславизмът - диктатура на един народ над всички славяни. 

Кое е най-близко към сегашния руски режим? Според мен, фашизмът като диктатура на една партия. Но с множество заемки от "съседни" категории - практически от всички тях е 
взето най-лошото

И така - какво е рашизмът? Ето моята трактовка: 
Рашизмът е реваншистка авторитарна идеология, в основата на която е експанзионизмът на териториите на бившата Рус/Руска империя/СССР/ над земите на всички славяни. Той се характеризира с твърд партиен режим, култ към личността, националшовинизъм (всички останали народи от бившата Руска империя и СССР са подчинени "по-малки братя"), ксенофобия. Също и с нетърпимост към инакомислието, "обосновано" пред вътрешната аудитория с идеите за "предишно величие", "империя" (под всякаква форма) и "свой специален път", включително в религията. Идеите на комунизма, национализма, монархизма се използват само като параван за "събирането на земи“  и експанзионизма.
Корените на тази реваншистка идеология идват от т.н. "Залесие" - регион в източните покрайнини на ранната Рус (авторът има предвид Киевска Рус*), където от останалата й територия са бягали най-агресивните по-малки братя (по-малките деца на князете не са получавали дял и са можели да придобият земи само като превземат чуждите), както и прогонените заради престъпления и избягалите по друга причина. 
При това тези нови територии изначално не са смятани за Рус нито в Новгород, нито в Киев и това е отразено в летописите: "…дойдоха войски от цяла Рус и от Залесие" (като два отделни субекта). Това е унижавало местните князе и "по-малки деца", които са можели да докажат своята принадлежност към цивилизацията само със силата на оръжието, което и са правели. 
Всъщност цялата идеология на рашизма исторически се е формирала върху 

комплекса за малоценност,

 от опитите да докажат, че те също са цивилизовани, а не варвари. Цялата политика на местните князе - дипломацията, династичните бракове, войните са били насочени почти изключително към това да докажат, че те „също са велики“.  Променяло се е само мерилото за "величие". 
Първо са доказвали, че те също са равноправни князе. После – че са велики князе, след това – че са царе (от думата "цезар"; претенция за империя чрез родство с византийските императори), след това – че са императори. В съветско време, както и сега – че също са „център на сила".
"Апетитите" за "величие" също са нараствали – от доминиране в същото онова Залесие до панславизма (подчиняване на всички славяни на тяхната власт). Пикът настъпва през съветско време в епохата на Сталин с идеята за "световна революция" - т.е. подчиняване на целия свят. "Величието" все им се струвало малко. Защото психологическите комплекси не им позволявали да се "заситят" и да се отърват от тази жажда, този вечен реваншизъм (мъст срещу  всички, дръзнали да се усъмнят във "величието" им). 

Трябва да отбележим, че управляващите режими и идеологии (формално) са се сменяли, но у управляващата върхушка е останала приемствеността по отношение на този комплекс за малоценност, който е принуждавал всеки управник да се стреми към "величие" и да "покаже дебелия край" на всички, които не го зачитат. 

С оглед на това рашизмът е комплекс за малоценност със стари исторически корени, който търси "компенсация" чрез величие. А задължителни атрибути на "величието" са Новгород и Киев (като основа на цивилизацията и властта на древната Рус) и Крим (по-точно Херсонес/Севастопол – откъдето е тръгнало християнството в Рус, връзката с  Византия/Римската империя). Всичко останало е факултативно.

Рашизмът не се отнася до правата на хората, както пишат авторите на законопроекта. Не става дума за комунизъм или национализъм. Това е 

идеология на управляващата върхушка,

 която се запазва и адаптира към всяка друга идеология. Защото при рашизма става дума за властта и нейното легитимиране. 

Истинският национализъм, комунизмът или дори монархизмът биха се намирали в противостояние на тази идея. Но има нюанс – Русия никога не е познавала класическия комунизъм или национализъм (напомням, отначало в СССР е имало "военен комунизъм", а след това "развит социализъм" – те нямат нищо общо с оригиналните идеи на Маркс). Национализмът (истинският) би изисквал обратното на "величието" - формиране на руска нация и отделяне от всички покорени народи и от другите нации. 
Ето това представлява "рашизмът" - "паралелна" идеология по отношение на всички останали идеи, в основата на която има само власт и експанзионизъм, а корените й са психологическите комплекси.

*Киевска Рус е създадена през 862 г. и преживява процес на дезинтеграция през 12 в. Впоследствие името Рус е присвоено от цар Петър I, който преименува държавата си Московия на Руска империя – това става през 1721 г.