Ленин превърна призрака на комунизма във вампир – смуче кръвта на България и до днес

Методика на кръвопийството – 76 години действа безотказно

Кънчо Кожухаров

Кънчо Кожухаров

Кънчо Кожухаров

В Съветска Русия роденият от Карл Маркс призрак на комунизма се превръща във вампир. Не мисля, че затова е било достатъчно ухапването му от кръволока Владимир Ленин, не. Още куп руски и международни кръвопийци са прибавили своята отрова към смъртоносната слюнка на „вожда на световния пролетариат“. В резултат се е пръкнало чудовището Съветски съюз (отскоро Руска федерация), което оттогава не престава да изсмуква кръвта на всички попаднали под властта му народи, най-вече на руснаците.
Само че съдбата на руснаците не ме вълнува, защото тя е преди всичко техен проблем. Нашият е, че съветският вампир снесе у нас много яйчица. От тях се излюпиха стотици дребни и едри предатели, които продължават да помагат на родителя си да паразитира върху нас, българите, и да смуче кръвта на страната ни. 

Достигане до гърлото на жертвата

Веднага след окупацията на България съветските агенти и българските комунисти започват физическа, професионална и икономическа разправа с инженерите и ръководителите на нашата промишленост. Настроената от тайните съветници на Сталин и емисарите на Берия машина за убийства постепенно набира ход, а те се превръщат в истинските господари на България. 
Заместването на българските инженери със съветски пишман специалисти и недоучили партийни кадри е последвано от създаването на съветско-български предприятия от типа на ГОРУБСО, които започват да извличат природните богатства и да ги препращат срещу нищожно или никакво заплащане в Съветския съюз. ОФ министрите симулират, че управляват съответните министерства. Фактически и те, и министерствата са управлявани от тайните съветници.
Крайните цели на тези чужди кукловоди са две. Първата е да превърнат България в зависим и лесно управляем суровинен придатък на СССР. Методиката за постигането на тази цел е разработена в секретната Инструкция за България и за другите страни под окупация. Ето по-важните точки от нея.

Методика на кръвопийството

“3. Да се ускори ликвидирането на граждани, които участват във или симпатизират на партии и организации отпреди войната и възстановили се след нея без нашето съгласие.
4. В политическите репресии да се използват войници от армията и след това тези войници да се ликвидират.
5. Да се ускори съединяването на всички социалистически партии в една – комунистическа, като всички водачи на тази партия да бъдат предварително утвърдени от органите на нашите специални служби.
7. Делегатите на партийните конгреси да нямат мандат след конгреса. Да се елиминират делегатите, които са активни. За всеки следващ конгрес да се избират делегати, утвърдени от нашите служби.
9. ... всички държавни служители, освен милиционери и миньори, да получават ниски заплати. Това специално да се отнася до здравните служби... съдебно-изпълнителските служби, просветата и културата.
10. Към всички органи на властта и всички значителни заводи да се включат хора, които сътрудничат на КГБ. Това да се осъществява без знанието на държавните местни власти.
13. Да се приложи такава специална икономическа политика към частното селско стопанство, че то да бъде с ниска производителност и неефективно. При втория етап да се започне колективизация на селското стопанство. Ако се появи силна опозиция, да се намали доставката на средства и да се увеличат данъците към държавата. Ако и това няма ефект, то селското стопанство да се доведе до състояние да не може да изхранва държавата и да разчита на внос на храна отвън.
14. Всички закони, укази и разпоредби за организация, икономика и право да се формулират така, че да не се дава точно и прецизно тълкуване (с изключение на военните).
18. Да се авансират само такива сътрудници и началници, които образцово изпълняват получените служебни задачи, но нямат склонност към анализ на проблемите извън заданията.
20. Офицерският кадър на местната армия може да получи отговорни длъжности само при условие, че там има наши сътрудници от КГБ.
28. ... във всички новостроящи се градове и квартали да не се изгражда друг освен главен водопровод. Всички стари кладенци и локални водопроводи да се ликвидират систематично.
29. При модернизиране и разширение на заводите да се осигури изтичането на замърсени води да става в реки, които могат да бъдат резерв за питейна вода.
35. ... да се уволнят учителите, които имат голям авторитет и се ползват с уважението на учениците и населението. ... Учебните програми да се направят така, че да се прекъсва връзката между изучаваните предмети.
39. Да се прояви грижа за строителството на пътища и мостове, за да са готови при налагаща се интервенция, така че нашите войски най-бързо и от всички посоки да се придвижат до центровете на опозиционните сили.
40. Да се арестуват всички политически противници. Специално да се преследват противниците, които имат авторитет сред населението. Да се ликвидират всички политически противници и след това да се обвинят в тежки криминални престъпления.
44. Да се упражнява системен контрол хората на отговорни длъжности да произхождат от работническата класа и да имат най-ниска квалификация.
45. Да се проявява постоянна грижа за систематически подбор за висшите институти на хора, които произхождат от най-ниската категория на населението или незаинтересувани професионално хора, стремящи се само към диплома.”

Втората цел на вампира

Тази програма за съсипване на българското стопанство и за поставянето му в пълна зависимост от съветската икономика е била моментално взета на въоръжение от ръководните дейци на БКП. Вероятно тя ще се стори позната на всички българи над 50 години – но не защото е творческа доразработка на заложените в „Комунистическия манифест“ и трудовете на Ленин идеи. Опознали сме я на собствен гръб – защото десетилетия наред сме живели в създадената по нея уродлива държава.
Нещо повече. Ако съдим по разрухата, която оставиха след себе си – в здравеопазването, образованието, съдебната система и дипломатическите служби, – правителствата на Сергей Станишев и Пламен Орешарски продължаваха неотклонно да я изпълняват, докато бяха на власт. Днес спусканите от вампира указания са сляпо следвани от техните политически наследници – няколко политически партии, сред които се откроява една бивша комунистическа партия, и десетки политически дейци от различен калибър, сред които се откроява един действащ президент.
И това е така, защото съветските кукловоди постигнаха и втората си цел – да създадат изцяло подчинена на тях самите система за контрол над партийното ръководство и всички българи – Държавна сигурност. Началото е поставено след проведените в обстановка на репресии и повсеместни фалшификации избори за Велико народно събрание (27 октомври 1946 година), а успехът се затвърждава чрез създаване на гигантски апарат от доносници. През петдесетте години шефът на контраразузнаването Стефан Богданов полунашега, полунаистина, но не и без самохвалство казва, че Държавна сигурност във всичките й структури е обхванала вече над 100 000 сътрудници и разполага със сведения за всеки обществен и културен деец.

Намесва се поетичната справедливост

Почти всички висши служители на Държавна сигурност са били изпращани (някои от тях нееднократно) на курсове в КГБ и Министерството на вътрешните работи на СССР. Показателно е, че не другаде, а във Висшия съдебен съвет е имало 15 (петнадесет) агенти и щатни служители на ДС. И девет от тези петнадесет са били подложени на промиване на мозъците в СССР.
Ала който копае гръб другиму, сам пада в него. Разрастването на репресивния апарат и систематичното издигане на некадърни и малограмотни ръководители обаче първо съсипват не България, а Съветския съюз. Със своята “перестройка” Михаил Горбачов прави отчаян опит да спаси социализма, но не успява.
Старият съветски вампир умира, за да се прероди отново. Ала това е тема за друг разговор.