Мафиотско-олигархичният модел „Путин“

Той се крепи предимно на страха

Авторът

Авторът

Момчил Дойчев

Когато като Сталин овладееш технологията на абсолютната власт, когато си направил така, че съперниците ти да са унищожават едни други, когато си постигнал страхът да е водещият мотив на всеки под тебе, тогава си постигнал всичко. 

Периодичните чистки на политическия и чекистки елит при Сталин пази главатарите на режима от корупция, защото самият сталински модел е 

бандитско-корупционен

 Главатарите на номенклатурата си имат всичко и няма как да бъдат корумпирани, защото просто са на много по-високо ниво от нея. Това е система на абсолютна власт на мафиоти от най-висока класа, които се дебнат едни с други и донасят на вожда един за друг, треперейки след всеки среднощен завой във вилата на вожда дали няма да пренощуват в Лефортово. 

Зверският властови инстинкт изневерява на Сталин само веднъж, когато решава да ликвидира съучастниците си през 1953 г. Но, усвоили сами технологията на властта от превъзходния си учител, те, най-вече Берия и Хрушчов, разбират това и "вземат необходимите организационни мерки" в подходящия момент това да не се случи. 

На този етап Путин е все още незаменим, защото 

неговата власт се крепи на опричниците,

 а държавната номенклатура е разделена от икономическата олигархия, макар да съществуват в симбиоза с чекисткия бандитски елит. Това е качествено нов олигархично-мафиотски авторитарен режим, а не класически тоталитаризъм, който се крепи и на идеологията. Путинският режим се крепи предимно на страха, а неоевразийската фашизоидна идеология на Илин, заедно с православния руски фундаментализъм, който има връзка с християнската религия само на думи са само помощните "дубинки" на режима.
Съществена роля и сега играе невежеството на впиянчения народ превърнат в биомаса - опора на всяка диктатура - с, или без Путин.