​Андропов лично утвърждава мероприятия за хибридна война на ДС срещу НАТО

Бжежински обявен „Заклет враг на Първо главно управление

Активното мероприятие „Заклет враг – 1", което е проведено съвместно със съветските служби

Папата да бъде неутрализиран – една от основните задачи на „братските разведки"

Майя Любомирска, специално за Faktor.bg

Истината лъсна за пореден път. И всички заклинания и мантри как имало „добри" ченгета от ДС, които служели на родината, се разбиха на пух и прах.

Доколко Държавна сигурност е била не само зависима, но и под разпореждането на КГБ, може ясно да се види от разсекретените документи на Първо главно управление на Държавна сигурност. От тях става документално ясно, че не друг, а лично председателят на КГБ Юрий Андропов е утвърждавал планове за мероприятия срещу НАТО и западните страни - членки на Алианса. Такива са например мероприятията срещу Федерална република Германия, която е сочена като един от основните врагове на социалистическия блок.

Впрочем актуалната днес хибридна война не е „изобретение" на 21 век. Напротив тя е твърде добре практикувана още по времето на Студената война. И както личи от документите от един от последно излезлите сборници на Комисията по досиетата "ПГУ-ДС и Варшавският пакт срещу НАТО (1958 - 1991)" е била един от основните похвати за дезинформация. Ето красноречиви примери:

В документ от февруари 1983 г. се посочва, че отдел Осми (Активни мероприятия) на Държавна сигурност е получена благодарност от съветските партньори за успешното провеждане на мероприятие „Интеграл". За какво става дума:

Използвайки възможностите на отдела, е дадена гласност на „документ", излязъл уж от щаб - квартирата на НАТО, който обаче е подготвен от ПГУ – КГБ, и който

разобличава доктрината на САЩ

за водене на ограничена ядрена война в Европа. Паралелно с това активно мероприятие в Западна Европа е издадена и се разпространява брошурата „Еврошима", посочваща опасността за Европа от милитаристичния курс на САЩ. Едва ли е случайна „играта" на думи в заглавието на брошурата, което определено насочва към ужасите на Хирошима. Още повече, че за пред западното общество се представя, все едно, че този „документ" е изтекла автентична информация. Така се е всявал страх у хората, като се е размахвал митът, че САЩ и Западът са синоним на войнолюбци.

Брошурата „Еврошима" е в основата и на още едно активното мероприятие „Заклет враг-2". В отчета, който може да видите като автентичен документ, се подчертава, че мероприятието с фалшивите заплахи е било широко разпространено. Активното мероприятие „Интерграл" е било реализирано на два етапа, пише в отчета на Първо главно, и имало широк отзвук в Гърция, Турция, Белгия.

Според информацията, поместена в разсекретените архивни материали, по същото време КГБ и външнополитическите разузнавателни служби на страните от Варшавския пакт, включително и ПГУ, полагат големи усилия, за противодействие на тезата на НАТО за т. нар. „съветска военна заплаха". За целта вътре в СССР и социалистическите страни службите организират кампания, при която с изказвания на военни специалисти в средствата за масова информация да се докаже несъстоятелността на подобна теза.

От документите (виж в галерия оригиналите, б.р) става ясно, че основните врагове не се само САЩ и НАТО, те са персонализирани в лицето на

Збигнев Бжежински, президентите Картър и Рейгън, и папата

Збигнев Бжежински е център на няколко активни мероприятия и в документите изрично пише, че „съветските другари разглеждат мероприятията срещу Бжежински като твърде важни". „Бжежински има противници и до тях се довежда информация, че той е бил пряко замесен в шпионска дейност. .... Задачата е умело да се компрометира, за да се разбере, че това, което се провежда, е наше дело", пише още в досиетата на Първо главно.

Така започна и активното мероприятие „Заклет враг – 1", което е проведено съвместно с КГБ. С похватите на хибридната война ПГУ и КГБ използват „данни", които разобличават съветника в Белия дом като изпълнител на задачи на ЦРУ в Чехословакия, по време на събитията през 1968 година, "както и в България във връзка с американски агент".

Нов етап в хибридната война е активното мероприятие „Изомер". То влиза в плана на Осми отдел на ПГУ за 1983 г. след решението на Вашингтон за производство и складиране на неутронно оръжие в Европа. КГБ подготвя „документ" за пробни изпитания на бинарно оръжие в Англия, който чрез възможностите на Първо главно управление – ДС, трябва да бъде публикуван в Западна Европа. Коментарът към този „документ" лансира тезата, че САЩ търсят полигон за нови опасни оръжия на чужди територии.

От началото на 1983 година под натиска на КГБ рязко се активизира работата на различните отдели на ПГУ по операция „ВРЯН". Този факт е свързан с обявената на23 март 1983 година от президента на Съединените щати Роналд Рейгън програма„Инициатива за стратегическа отбрана". С обявяването на ИСО (отбранителен щит в космическото пространство, който използва лазерна техника, за да унищожи съветските ракети, преди да стигнат до американските обекти) ядрената заплаха от страна на САЩ взема ново измерение.

Със заповед № 273 на началника на ПГУ – ДС генерал Васил Коцев (баща на днешния ни посланик в Русия Бойко Коцев, б.р.) през 1983 година е създаден Информационно-оперативен щаб по проблемите на РЯН (ракетно-ядрено нападение). Той е вграден в структурата на отдел Шести, където е съсредоточен целият информационен поток. Всички поделения на Държавна сигурност са били задължени да координират своята работа по проблемите на РЯН. Получаваните по този въпрос данни от източниците зад граница или в страната се изпращат в Щаба,където се систематизират, анализират и проверяват. Щабът е натоварен и със задачата да разшири сътрудничеството с другите поделения на ДС, с КГБ и Разузнавателното управление на ГЩ на БНА, да изяснява възможностите на резидентурите на ПГУ за работа по проблемите на РЯН и да набелязва организационни мерки за подобряване на тяхната дейност. Поради естеството на своите компетенции ПГУ – ДС се явява главен орган, придобиващ информация по проблемите на ВРЯН.

„Организационното изграждане и кадровото и материалното на информационно оперативния щаб възлагам на ген. майор Иван Горинов, заместник-началник управление, и подполковнвик Тодор Бояджиев (днес вече генерал, работил в българската мисия в САЩ, първия главен секретар на МВР през 1990 г., б.р. ), заместник-началник управление", пише в края на заповед №273, подписана от ген. Васил Коцев.

Въпреки усилията, които полага ръководството на ПГУ – ДС да мобилизира резидентурите за ефективно изпълнение на задачата, от изпращаната в Центъра информация става ясно, че не са открити признаци за подготовка на противника за внезапно ракетно-ядрено нападение. Много резиденти в държави, които не разполагат с ракетно-ядрено оръжие, съобщават в Центъра, че техните страни не се готвят да извършат ракетно-ядрено нападение срещу СССР и страните от Варшавския пакт. И по този начин

„димката" каквато е била операция „ВРЯН" съвсем се изпарява

В документ от 1979 г. на Първо главно управление са утвърдени основните насоки в съвместната работа с КГБ за противодействие на САЩ и НАТО.

Опасенията на КГБ и ПГУ са, че интересите на НАТО и САЩ в Европа надхвърлят военните въпроси, опитвайки се да "вземат под известен контрол въпроси от икономически и финансов характер".

Като задача се поставят и мероприятия за отслабване на ФРГ като основен политически и икономически двигател на Северноатлантическия пакт, както и за противодействие на Западна Германия да се сдобие с ядрено оръжие.

Поставена е и цел да се отслаби южния фланг на НАТО като се подклаждат настроения срещу американските бази там.

Когато четем разсекретените документи на Първо главно управление на Държавна сигурност, се убеждаваме, че

случаят със Сергей Антонов също не е нелепа случайност

Защото още от документите от 1978 г. за съвместната работа на ДС и КГБ се вижда, че Ватикана и папа Йоан Павел Втори също влизат в активните мероприятия на „братските" разведки. Папата е характеризиран като „умен човек, разполагащ с големи сили и влияние". За двете разузнавания не е тайно, че Йоан Павел ще работи активно в лагера на страните със съветско влияние, още повече, че той е поляк. А добре се знае, че Полша сериозно и постоянно се съпротивлява на съветските опити за диктат. Затова се поставя и задачата с дезинформации и анти говорене да бъде компрометиран Светият престол. Задача, която претърпя пълно фиаско, както станахме свидетели. Както впрочем и другите активни мероприятия от хибридната война.

Разсекретените документи са поредното доказателство, че българската ДС е била просто филиал на КГБ и съветските интереси. Пълна манипулация и мит са твърденията на родните чекисти, че са работили за държавата. Проблемът е, че имена от миналото и техните наследници, днес бродят като сенки в демократична, европейска и натовска България.