Момчил Дойчев с открито писмо до Румен Радев, настоява за промяна на социалистическите имена на градовете

Момчил Дойчев

Момчил Дойчев

Политологът Момчил Дойчев написа отрито писмо до президента Румен Радев за промяна на имената на градове, които все още носят наименованията на бивши социалистически дейци, комунисти и руснаци. Дойчев настоява да се върнат старите имена на населените места. Политологът публикува писмото до държавния глава във Фейсбук:  

Уважаеми господин президент,

Ние, група български интелектуалци излизаме с инициативата да бъдат възстановени българските имена на преименувани по време на комунистическия режим обекти с национално значение – градове, села, паметници, улици. Обосноваваме се с това, че едно от важните  правомощия на президента на републиката е наименуването на обекти с национално значение и населени места. 

Във връзка с това предлагаме да се създаде обществена комисия, която да направи предложения в тази насока. Според нас преодоляването на общественото противопоставяне може да се постигне като се възстановят историческите имена на основни национални обекти в столицата и страната. Това е необходимо, защото много обекти продължават да носят наименования, несвързани с българската история, а някои обекти дори са наименувани на хора с негативна роля в българската история. Затова тази обществена комисия предлагам да се разгледат тези обекти от тази комисия, като в нея се включат и някои видни общественици, несвързани с комунистическия режим и неговите престъпни служби.
Тяхна задача ще бъде както да се възстановят историческите наименования на исторически обекти – градове, села и паметници, така и да се преименуват някои от тях, с оглед обективния прочит на историята – т.е. с оглед на българските, а не на чужди интереси. Това по никакъв начин не трябва да създаде административни или други затруднения.
Ето някои от предложенията за възстановяване имената на някои градове, села и паметници:

Да се възстановят имената на:

Град Борисовград (наименуван на името на св. Цар Борис Първи-Покръстител) – преименуван през 1947 г. с небългарското име Първомай. (Същото да се отнася и до село Първомай в Петричко – да се преименува в село Струмешница).
Град Жостово – на името на националния герой генерал Жостов, преименувано през 1947 г. на комунистически деец Димо Хаджидимов.
Планината Китка – позната и като Алиботуш, преименувана през 1947 г. на Славянка.

Да се преименуват:

Град Благоевград – на Самуиловград 
Град Велинград – на Цепина, или Елинград.
Град Аксаково – на град Захарий Стоянов (Аксаков е отявлен българомразец) 
Град Граф Игнатиево на град Методий Кусев (граф Игнатиев е българомразец, преследвал създателите на българската Екзархия и задкулисен организатор на съдебното убийство на Васил Левски)

Обръщаме внимание, че главните улици на много български населени места продължават да носят името чужди дейци, с отрицателна роля в българската история като това на масовия убиец Ленин, сталинистки престъпници като  Ворошилов и Жуков, а други – на комунистически терористи и съветски дейци от тоталитарния период като Георги Димитров, Васил Коларов, Владимир Поптомов – техните имена също следва да се променят.
За всеки българин патриот е ясно, че не би следвало най-големият православен храм в страната да носи името на чужд владетел със спорна святост (приема исляма в края на живота си). Храмът би могъл да възстанови името си на светите братя Кирил и Методий, каквото носи от 1916 г. до 1924 г., или да приеме името на св. Цар Борис Покръстител.
Предлагаме също така навсякъде да се премахнат наименования на улици и площади, свързани с българомразци като Аксаков, граф Игнатиев, или национални предатели като  Радко Димитриев и Никола Вапцаров.

Също така е недопустимо в независима държава нейният най-голям паметник да е посветен на чужда армия, окупирала страната през 1944 г. и с чиято помощ е установен престъпен тоталитарен режим. Той следва или да бъде преместен в Музея на тоталитарното псевдоизкуство, а на негово място да се издигне паметник на Героите или на българските владетели. Същото трябва да стане и по отношение на  паметници на чуждата окупаторска армия в Пловдив, Варна, Бургас и навсякъде, където има такива.