МВФ за влизането ни в еврозоната: България е готова, повечето критерии са изпълнени

Да се въведе прогресивна скала при подоходното облагане

Влизането на България в еврозоната би донесло много ползи, заяви ръководителят на редовната мисия на Международния валутен фонд (МВФ) Жан-Франсоа Дофен, представяйки резултатите от прегледа на българската икономика и финансова система.

Мисията на фонда в София започна на 6 март и приключи днес с обобщението на Дофен.

Той повтори изразените и пред депутатите в парламентарната бюджетна комисия препоръки на фонда за въвеждане на прогресивна скала при подоходното облагане и възстановяването на 20% ДДС- ставка за всички сектори.

Експертът още тогава изрази мнение, че дефицитът в бюджета трябва да бъде намален с един процент от БВП. Прогнозата на МВФ е тази през година инфлацията да бъде 3.5% при растеж на икономиката от 2.7%.

Пенсиите са много ниски в България и като цяло бедността сред възрастното население е голяма, каза Дофен, като отправи препоръка тази дупка да бъде елиминирана.

Трябва да продължите реформите за повишаване на производителността, конкурентноспособността и други подобни, добави той.

От МВР са критични към събирането на 100% дивидент от държавните предприятия. Според тях това подкопава способността им да инвестират.

„Очаква се рентабилността на държавните предприятия да бъде по-ниска от тази на частния сектор. Но тук, в България, разликата е особено голяма и по-голяма от това, което сме очаквали. А това означава, че има възможност за подобряване на ефективността и ефикасността на държавните предприятия, което не само би имало носещо положително въздействие върху бюджета, но всъщност би имало положително въздействие върху цялата икономика.“ - посочи Дофен.

Като препоръки за по-висока производителност на икономиката, по-висока конкурентноспособност и по-бързото сближаване на доходите към средното ниво за ЕС, МВФ чертаят приоритети в три посоки:

„Укрепване на управлението, укрепване на правовата държава и справяне с корупцията. Това е крайъгълният камък на много от реформите и подобренията, които могат да бъдат постигнати в България, и няколко много важни реформи бяха приети наскоро в края на миналата година.“ - каза Дофен.

За присъединяването към Еврозоната България е готова и повечето от количествените критерии, свързани по-специално с фискалната област, са изпълнени. И по отношение на инфлацията се наблюдава сближаване. Така че, ако политиките се запазят, и по-специално фискалните политики се запазят, за да се гарантира, че няма да генерират инфлационен натиск, то 2025 година е реалистична дата, заяви ръководителят на редовната мисия на МВФ.

Относно еврото Жан-Франсоа Дофен каза още:

„Влизането в Еврозоната има много ползи. То не само би намалило разходите по транзакциите и разходите по финансовите потоци, но и би повишило доверието, което предизвиква повече инвестиции. То също така намалява риска, свързан с нестабилността на капиталовите потоци. То осигурява по-силна институционална рамка за банковата и финансовата система. И в крайна сметка, и това е много важно при валутния борд. През последните 25 години България до голяма степен се отказа от контрола върху собствената си парична политика. Защото при валутния борд паричната политика, която прилагате, е основно паричната политика на валутата, към която сте обвързани, която в случая е Европейската централна банка. Но България не разполага с масата, когато се вземат всички тези решения за паричната политика, които засягат нейната икономика. И влизайки в еврото, България всъщност ще има място на масата и ще бъде част от решенията за паричната политика, които засягат нейната икономика. Така че от всички тези аспекти влизането в еврозоната би донесло много ползи.“ /БГНЕС