На „консултации“ при съветското ГРУ

От най-нишите ръководни кадри до най-висшите в Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА (РУ-ГЩ, военното разузнаване при комунистическия режим, б.а.) всички са били подчинени на съветското Главно разузнавателно управление (ГРУ) на въоръжените сили на СССР.

За това свидетелстват множество документи на РУ-ГЩ, съхранени в Специализирания архив за документите на тоталитарните комунистически служби, изграден от Комисията по досиетата. Desebg.com публикува един от тях – секретен доклад за проведената консултация в ГРУ на съветската армия за времето от 16 до 26 януари 1964 г.

Документът дава представа по какви въпроси военното разузнаване при тоталитарния режим на БКП се е „консултирало“ със съветското ГРУ.

Един от тях е съгласуване със съветското военно разузнаване на информационните задачи, които РУ-ГЩ е трябвало да изпълнява за съответната година.

При това съгласуване ГРУ е оценявало дали поставените задачи са правилно формулирани и същевременно е отравяло препоръки, които за РУ-ГЩ на практика са били задължителни.

На следващо място е обменена информация, като ГУ-ГЩ е получавало от ГРУ информация за Италия, Франция, Англия и НАТО.

С оглед на много по-големите възможности на съветското военно разузнаване то е поемало основни разузнавателни задачи в западните страни.

Комунистическото РУ-ГЩ е използвано от ГРУ за осигуряването на наводки (сигнал, рус.) за лица, които биха представлявали оперативен интерес за съветското военно разузнаване.

РУ-ГЩ не е било в състояние да осигури нелегален куриер и да го устрои на работа, затова е „помолило“ ГРУ как сподели как при тях се решава такъв въпрос.

Съветското разузнаване също така е „помолено“ от комунистическото военно разузнаване в София да получи данни за контраразузнавателния режим в Турция, Гърция, Италия, Франция и Англия.

В случая е учудващо да се иска подобна информация за Турция и Гърция при условие, че те са съседни на НРБ страни и военното разузнаване на БКП би следвало поне с тази задача да има възможности да се справи.

Документът е включен в сборника „Военното разузнаване и Варшавският пакт срещу НАТО”, издание на Комисията по досиетата, 2015 г.

DS_Dokumenti_MVR_1094-RU-GRU_001.jpg

DS_Dokumenti_MVR_1094-RU-GRU_002.jpg

DS_Dokumenti_MVR_1094-RU-GRU_003.jpg

DS_Dokumenti_MVR_1094-RU-GRU_004.jpg

DS_Dokumenti_MVR_1094-RU-GRU_005.jpg

DS_Dokumenti_MVR_1094-RU-GRU_006.jpg