"Национална компания индустриални зони" си има нов директор

Константин Палавеев, снимка: Министерство на икономиката

Константин Палавеев, снимка: Министерство на икономиката

Константин Палавеев е избран за нов изпълнителен директор на "Национална компания индустриални зони" ЕАД (НКИЗ), съобщават от Министерството на икономиката и индустрията.

Това става на вчерашното заседание на новия състав на Съвета на директорите на компанията. Министерството, което е едноличен собственик на капитала на НКИЗ, е намалило членовете на ръководството на дружеството от 5 на 3.

Така в състава на Съвета на директорите са останали Константин Палавеев, Радостина Ситова и Андреана Премянова-Янкова. Палавеев е финансист, Ситова е икономист, а Премянова-Янкова е юрист. И тримата имат богат опит в съответните си сфери.

Според министерството на икономиката, целта на промените е да се реализира цялостна нова политика за развитие на индустриалните зони и паркове.

"България има нужда от готови зони с изградена инфраструктура. Новата стратегия за развитието на индустриалните зони цели да реши един от основните проблеми, които адресираха към нас голяма част от инвеститорите, с които се срещаме - неподготвени индустриални терени, без необходимата инфраструктура и ресурси", каза министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов по темата.

Акцент ще бъде поставен върху Северна България за да може региона да навакса икономическото си изоставане спрямо Южна България.