Националната телефонна линия за хора с редки болести е с нов номер - безплатен

Да се подобри качеството на живот на стотици хиляди българи

Номерът на Националната телефонна линия за редки болести вече е 0800 300 97 - неговата промяна направи връзката с телефона напълно безплатна и достъпна за нуждаещите се.

Националната информационна линия за хора с редки болести, която се управлява от Българската Хънтингтън асоциация (БХА) беше открита преди 6 месеца, като статистиката, извлечена от екипа на организацията за този период, свидетелства за острата необходимост от предоставянето на подобни услуги за българските пациенти, наброяващи близо половин милион души.

Операторите на линията са приели общо 60 различни заявки за последната половин година, на които е отговорено чрез общо 350 разговора. Диагнозите, за които е била потърсена информация от страна на запитващите, са общо 41 и обхващат почти всяка една област от различните видове редки заболявания.

Получените по линията запитвания могат да бъдат класифицирани в няколко основни категории, сред които - освен общи и медицински въпроси – се включват още запитвания, свързани с правни и социални казуси. Повече от половината от ползвателите на услугата живеят в населена област, в която не е налице експертен или медицински център за редки болести, което допълнително свидетелства за значимостта на информационната линия по отношение подобряването качеството на живот на стотици хиляди българи и техните семейства.

Статистиката, разкриваща промените, за които съществуването на информационната линия като наличен за българските граждани ресурс, допринася, ни мотивира да продължаваме да се борим за защита на правата на пациентите с редки заболявания, особено по отношение предоставянето на адекватна немедицинска и психологическа грижа, отбелязват от асоциацията. /БГНЕС