Андрей Ковачев и Александър Йорданов инициатори на Резолюция срещу тоталитарните нацистки и комунистически режими

Предстои в четвъртък Европейският парламент да дебатира и гласува документа

Александър Йорданов и Андрей Ковачев

Александър Йорданов и Андрей Ковачев

Васил Стефанов

Предложената от депутати от Европейската народна партия Резолюция относно 80-годишнина от началото на Втората световна война и значението на европейското възпоменание за бъдещето на Европа, ще бъде подложена на дебат и гласуване в Страсбург в сряда и четвъртък. С авторски принос към текста са и българските евродепутати от ЕНП, вносители на Резолюцията, Александър Йорданов от СДС и Андрей Ковачев от ГЕРБ, а нейни инициатори са депутати от Литва, Латвия и Естония. Сред вносителите са още и депутати от Германия, Италия, Полша, Румъния, Гърция, Унгария, Хърватия и Словакия. 

В Резолюцията се подчертава, че Втората световна война е започнала като непосредствен резултат от нацистко-съветския договор за ненападение от 23 август 1939 г., наричан още Пакт Молотов-Рибентроп и тайните протоколи към него. Така нацисткият и комунистическият режими довеждат до масови убийства, геноцид, депортации и загуба на живот и свобода през XX век в мащаби, невиждани дотогава в човешката история. 

В Резолюцията се изразява дълбоко уважение към всяка жертва на тези тоталитарни режими и се призовават всички европейски институции да направят всичко възможно, за да гарантират възпоменанието и оценката на ужасяващите тоталитарни престъпления срещу човечеството. В тази връзка резолюцията настоява да се осъждат категорично и най-силно актовете на агресия, престъпления срещу човечеството и масови нарушения на правата на човека, извършени от тоталитарните нацистки и комунистически режими. 

Авторите на Резолюцията призовават всички държави-членки на ЕС да направят ясна и принципна оценка на престъпленията и

агресиите, извършени от тоталитарните комунистически режими и нацисткия режим,

  като същевременно изразяват загриженост относно възхода на крайно десни и крайно леви движения в държавите-членки на ЕС. Те призовават правителствата на страните членки да положат усилия за повишаване на осведомеността на младото поколение за трагичните последици от тоталитарните режими. В тази връзка те предлагат на Европейската комисия да предостави ефективна подкрепа, включително и финансова,  за проекти възстановяващи автентичната историческа памет и възпоменание в държавите-членки. 

Важен и актуален за България е текстът на резолюцията, в който се изтъква, че страните от Източна и Централна Европа с присъединяването си към ЕС и НАТО не само са се завърнали в европейското семейство на свободните демократични държави, но и са демонстрирали безпрецедентен успех, с помощта на ЕС, в реформите и социално- икономическото си развитие.  
В Резолюцията се изтъква също така, че Русия остава най-голямата жертва на комунистическия тоталитаризъм и че нейното развитие към демократична държава ще бъде възпрепятствано, докато правителството, политическият елит и пропагандата в нея продължат да възхваляват комунистическите престъпления и да прославят съветския тоталитарен режим. Руското общество, се казва в Резолюцията, трябва да се примири със своето трагично минало. 

По настояване на евродепутата от СДС Александър Йорданов в резолюцията са включени т.13 и 14, в които се обръща специално внимание на продължаващото използване на символи на комунистическия тоталитарен режим в публичното пространство, както и за търговски цели и се напомня на правителствата, които подценяват тази престъпна демонстрация, че много европейски държави вече са забранили използването, както на нацистки, така и на комунистически символи. В т.14 на Резолюцията се казва, че „продължаващото съществуване в някои държави-членки на паметници и паметни плочи в публичното пространство (паркове, площади, улици и т.н.), прославящи съветската армия, която в тези страни е била окупатор, създава условия за изкривяване на истината за последствията на Втората световна война и за пропагандиране на тоталитарната политическа система.„

В парламентарната група на ЕНП Резолюцията среща пълно одобрение и подкрепа. Дебатът и гласуването по нея в пленарна зала в сряда и четвъртък в Страсбург ще покажат доколко евродепутатите от останалите парламентарни групи са в състояние да подкрепят такова бъдеще на Европа, в което да няма място за неокомунистически и неонацистки доктрини. И в което да не се допуска изкривяване на истината за историята на тоталитаризма, каквито опити за сьжаление днес наблюдаваме в България и които са част от руската хибридна война срещу нашата страна.