Терорът на БКП срещу българското офицерство: Над 500 офицери осъдени от „народния съд”, над 2500 на отчет в ДС

Царски офицери

Царски офицери

Комунистическият терор срещу българското офицерство след 9 септември 1944 г. има точно изражение в цифри – над 500 офицери са осъдени от противоконституционния „народен съд”, а над 2537 офицери са взети на различен отчет в Държавна сигурност, като 702 са „репресирани от народната власт”, пише desebg.com

Това разкрива един от документите в архивите на ДС по линия на „царски офицери”, както я е водил репресивния апарат на компартията.

Той представлява строго секретна справка за състоянието на агентурно-оперативната работа по линия на „царски офицери” на Трето управление на ДС за борба с контрареволюцията от 1958 г.

В него се съдържат горепосочените две цифри на осъдените по „народния съд” и на  разработваните от ДС. В тях не влизат чистките с уволненията в армията по политически причини.

Прави впечатление, че от общия брой на установените царски офицери 6230 повече от една трета са заведени на разработки (2537), като значителната част от разработките са общи наблюдателни дела.

Този брой разработвани офицери обаче е още по-голям, признава ДС, тъй като извън линия, царски офицери в страната са разработвани и по други направления.

Отбелязано е, че по социално положение този момент (1958 г.) българското офицерство до Деветосептемврийския преврат има следното изражение: служещи в държавния апарат – 34%, пенсионери – 32%, в промишлеността, транспорта и търговията – 21%, частници – 6% и в селското стопанство – 3%.

„При това много от тях заемат отговорни длъжности като счетоводители, касиери, домакини, магазинери, лекари, учители и други”, подчертава ДС.

В докладната записка са дадени примери по окръзи. Посочено е, че в лагери се намират 21 офицери, изпратени там след Унгарските събития, а в затвора се намират общо 92 офицери.