Троянският кон умря, другари – така искам да разбирам приоритетите на министър Тагарев

Авторът

Авторът

Полк. Владимир Миленски

Три приоритета за въоръжените сили и за министерството на отбраната даде министърът на отбраната Тодор Тагарев:

1. Продължаване на усилията за укрепване на отбранителните способности на страната;
2. Засилване на приноса на България и нейната армия в предоставянето на сигурност и стабилност в Черноморския регион и Югоизточна Европа;
3. Гарантиране на демократични гражданско-военни отношения.

Нека разтълкувам какво ми се иска да има предвид министър Тагарев с тези приоритети:
(тук който има слаби нерви, да си подготви мента, глог и валериан, б.а.).

1. Първият - продължаване на усилията за укрепване на отбранителните способности на страната, ми се ще да означава: Укрепване отбранителните способности на Република България, не просто на армията или на въоръжените сили, не просто едно или друго модернизиране или ремонт. Отбранителните способности на страната! Защо? Ами, защото въоръжените сили са докарани до състояние, от което те НЕ МОГАТ в обозримо бъдеще да осигурят нужните на държавата ни отбранителни способности. Това може да се компенсира САМО С МНОГОНАЦИОНАЛНИ БОЙНИ ФОРМИРОВАНИЯ с НАТО, както и в двустранни формати с наши съседи и ключови съюзници. Например, съвместни военноморски сили, съвместни военновъздушни сили и подобни. 

2. Вторият - Засилване на приноса на България и нейната армия в предоставянето на сигурност и стабилност в Черноморския регион и Югоизточна Европа, ми се ще да означава АКТИВНА, НЕЗАБАВНА И СМИСЛЕНА ОТ ВОЕННА ГЛЕДНА ТОЧКА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА и създаване + разполагане на многонационални военни формирования на територията на България за превръщането ѝ в бастион на отбраната на НАТО в неговия източен фланг. Троянският кон умря, другари!


3. И третият - гарантиране на демократични гражданско-военни отношения, може да означава единствено: незабавно, реално и дълбоко деполитизиране и „департизиране“ на офицерския корпус, със закрепване на това деполитизиране в закона и останалата нормативна база, с реални клаузи за безкомпромисно понасяне на персонална административна + наказателна отговорност – по простата причина, че макар и негласно обвързване с политически партии, както и публични политически изяви на генералите и офицерите, води до неизбежно разцепление на офицерския корпус и разяждане на армията отвътре и по този начин до фатално подкопаване на националната отбрана и националната сигурност.