Щефан Майстер: За Путин е важно да не допусне смяна на властта в бившите съветски републики

Владимир Путин

Владимир Путин

"За руския президент Владимир Путин е жизнено важно да укрепи модела на авторитарно управление не само в Русия, но и в съседните постсъветски републики. Това е начинът той да запази влиянието си", коментира за БНР д-р Щефан Майстер след потушаването на протестите в Казахстан. Той е изследовател на постсъветското пространство.

"От гледна точка на Кремъл в нито една постсъветска страна не трябва да се допусне гражданският протест да доведе до смяна на властта и формата на управление, защото това би окуражило опозицията в Русия да тръгне по същия път и защото би се превърнало в алтернатива на автократичния модел в постсъветското пространство", коментира Щефан Майстер.