​ГЕРБ опроверга лъжи на Местан

Във връзка с изявлението на Лютви Местан, председател на ДПС, по време на пресконференция във Велико Търново, че служебното правителство на Георги Близнашки е уволнило директори на Дирекции „Земеделие” от ДПС в Плевен, Благоевград, Хасково и Кърджали и назначените на тяхно място са кадри на ГЕРБ, категорично заявяваме, че в град Плевен новоназначеният директор на Дирекция „Земеделие” не е кадър на ПП ГЕРБ.

Нора Иванова Стоева не е член на политическата партия и винаги е била безпартийна. Същата е бивш служител на ОД “Земеделие“, до септември 2013 г., експерт-инженер агроном с 13-годишен професионален опит. От момента на встъпването и в длъжност, четирима служители на Областна дирекция „Земеделие“ са представили болнични листове, включително и освободената директорка – Юсние Алилова, която е кандидат за народен представител от листата на ДПС и активно участва в предизборната кампания.

За една година управление, една държавна структура с доказан авторитет в областта на земеделието е доведена до ликвидация и пълно унищожение, превърната е в „ЕООД“, обслужващо икономическите и лични интереси на депутата от Движението за права и свободи – Митхат Метин и неговото обкръжение. В дирекцията цари тотален хаос, некадърност, корупция, разходване на държавни средства за лични облаги, а предоставянето на административни услуги е сведено до нула, благодарение на назначените чрез опорочени конкурси нови, „по-добри експерти” без стаж и професионален опит.

Равносметката е следната: В периода от 1 август 2013 г. до юни 2014 г. – 23-ма уволнени, съкратени или напуснали служители със стаж от 5 до 20 години в структурите на МЗХ. Уволнените, освободени и напуснали служители са Директор, главен директор, главен и старши счетоводител, старши юрисконсулт, 4-ма началника на общински служби по земеделие, 5-ма главни експерти, 4-ма старши експерти, 3-ма младши експерти и 2-ма главни специалисти, след което длъжностното разписание драстично и умишлено е занижено с цел назначаване на кадри без необходимия образователен ценз, стаж, подготовка, професионален опит, неграмотни и некомпетентни.

Допълнителна информация за медиите

В обявите за конкурси в частта за необходимото образование, само и единствено в Областна дирекция „Земеделие“ град Плевен бе вметнато „и други”, което позволи навлизането в системата на „служители” с всякакво образование и без стаж и професионален опит. Неправомерно на длъжностите, които бяха освободени, бяха спуснати партийните кадри на ДПС, а именно:

1. Юсние Асланова Алилова – директор, със специалност „Международни икономически отношения“. Доказано некомпетентна, след множество сигнали от земеделски производители при работата си като началник на Общинска служба по земеделие Пордим.

2. Айгюл Алиева Хасанова – главен директор, „перлата” сред експертите на ДПС, с образование – педагогика със специалност „География“. Разследвана и осъждана за злоупотреби и нарушения при предишния си престой в структурата на ОДЗ, изключително некомпетентна, незапозната с нормативните документи и злоупотребяваща със държавни средства.

3. Сибин Ангелов Михайлов – началник на Общинска служба по земеделие Червен бряг, с образование – педагогика със специалност „Българска филология“. Многократно освобождаван, поради некомпетентност и злоупотреби при предишния си престой в службата в Червен бряг.

4. Айля Ниязи Ибрахим – началник на Общинска служба по земеделие град Левски и ИРМ Белене, с образование педагогика със специалност „История“ - от 4 години е в болнични и по майчинство.

5. Евгений Бояджиев – началник на Общинска служба по земеделие град Плевен и ИРМ Пордим, с образование „Икономика“. Доказано не познаващ структурата на ОДЗ, некомпетентен, въпреки постигната 100% успеваемост на изпитния тест при проведения конкурс.

6. Аксел Сечкинова Пандурова – младши експерт в Общинска служба по земеделие град Никопол, с образование „Аграрна икономика“.

7. Айнур Мустафова – главен счетоводител, лице със съмнителни счетоводни способности и крехко психично здраве. Лична приятелка на Главната директорка Айгюл Хасанова, назначена за изпълнение на лични поръчки.

8. Исмаил Сабриев Акабаков – младши експерт, със специалност „Индустриален мениджънт”. Лице притесняващо се да отговори на повикване, дори и по служебния телефон, доказано некомпетентен, изпълняващ длъжността „личен шофьор“ на главната директорка.

9. Елис Бехатова Шакирова – младши експерт, назначена в Общинска служба по земеделие гр. Плевен, а настанена в Областната дирекция „Земеделие“ гр. Плевен, без поставени конкретни задължения и отговорности, но получаваща месечно трудово възнаграждение.

10. Тихомир Алипиев Радославов – младши експерт в Общинска служба по земеделие гр. Кнежа, ИРМ град Искър, с образование Педагогика, специалност „История“.

11. Цветомир Анатолиев Георгиев - младши експерт в Общинска служба по земеделие град Червен бряг, образование „Публична администрация“;

12. Нурдан Атилова Гафурова – младши експерт в Общинска служба по земеделие град Никопол, образование „Икономика“, преквалифицирана от барманка в държавен служител.

13. Петьо Янев - младши експерт в ОД „Земеделие” гр. Плевен, образование Педагогика със специалност „География и История“; („ценен кадър” с две специалности).