АБВ на Първанов официално стана съюзник на „Единна Русия” на Путин

Двете партии се прегърнаха с декларация за вярна служба

Партията на Георги Първанов - АБВ, и „Единна Русия” на Владимир Путин подписаха съвместна декларация за взаимодействие помежду си. В декларацията се посочва, че основа за нейното подписване е „стремежът за създаване на благоприятна политическа и обществена среда за подкрепа на усилията за укрепване на мира в Европа и света, както и интересите на народите на България и Русия”.

„Страните по декларацията се ангажират да полагат всички усилия за насърчаване на процеса на разведряване и укрепване на диалога и доверието, на общоевропейската и регионалната сигурност в Югоизточна Европа, при пълно зачитане на генералната външнополитическа ориентация на България като държава-членка на ЕС и НАТО”, се казва още в документа. Съгласно него страните ще работят активно и ще оказват съдействие за по-нататъшно развитие на сътрудничеството между Република България и Руската федерация на взаимно изгодна основа, особено в икономическата сфера, в областта на енергийната политика и подобряване на предприемаческия климат между двете страни. Особено внимание ще бъде поставено върху съхраняването и развитието на духовните ценности и опазването на паметниците на духовното и културно-историческо наследство.

Развитието на междупартийните връзки и конкретните форми на сътрудничество ще се уточняват в съвместни двугодишни планове. От българска страна съвместната Декларация е подписана от Румен Петков, а от руска – от С. В. Железняк, зам.секретар на Генералния съвет на Всеруска политическа партия „Единна Русия”.

С документа след години мълчание и недомлъвки беше узаконена и с декларация връзката на Георги Първанов с Кремъл, която той дълго отричаше и твърдеше, че и като президент е водил политика, която е изцяло в интерес на България. В същото време и в това правителство като управляваща партия, АБВ е била единствено думата на Владимир Путин, която така и не можа да се чуе. Формацията на агент Гоце става втората у нас след БСП, която официално заяви вярност пред руския президент.