"Независимая газета": ЕС иска да откъсне Балканите от Русия

ЕК обяви "пътна карта" за разширението на Европейския съюз на Балканите. Една от причините за повишеното внимание на Брюксел към този регион е опитът да бъде неутрализирано геополитическото влияние на Русия и Китай. Не случайно се говори за приемане на Сърбия и Черна гора. Именно тези две страни са смятани за най-тясно свързани с Русия политически и исторически, пише днес "Независимая газета".

Вестникът цитира неназован високопоставен чиновник от ЕС, пожелал анонимност, според когото "геополитическото влияние на Русия, Китай и Турция там расте, затова ние трябва да направим така, че влиянието на ЕС да остане доминиращо".

"На пътя на присъединяването на балканските страни в ЕС остават редица прегради. Освен вътрешните реформи, шестте страни кандидатки трябва да коригират външната си политика, така че тя да съвпада с курса на ЕС. Това, от своя страна, може да създаде трудности за Сърбия. По-рано в Белград говореха за недопустимост да се използват санкции срещу Русия. Освен това ЕС иска да бъдат уредени неразрешените конфликти на страните кандидатки със съседите им. Това се отнася и за Сърбия, която все още не е установила формални отношения с Косово. Трудности могат да възникнат и у Македония, която е в конфликт с Гърция", прогнозира "Независимая газета".