Бивши шефове на КЗП подкрепят протеста за по-високи доходи на служителите в Комисията

Иван Френков и Димитър Маргаритов

Иван Френков и Димитър Маргаритов

Бившите председатели на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов и Иван Френкев разпространиха до медиите своя позиция. С нея те подкрепят протестните действия на колегите си от Комисията. Ето пълния текст на позицията им:

„Като бивши председатели на Комисията за защита на потребителите и като граждани ангажирани с проблемите на потребителската защита, бихме желали да изразим своята подкрепа към колегите от Комисията в техните ефективни протестни действия. В условията на влошена пазарна среда, дължаща се на некадърното служебно управление в сектора на икономиката, те бяха поставени в нелепата ситуация да изнемогват от извършването на възложени под натиск и с предварително зададен резултат проверки на фона на унизително за техния висококвалифициран и всеотдаен труд възнаграждение. Припомняме, че в качеството си на председатели на КЗП в изминалите години сме работили активно и с видим резултат за повишаване на замразените близо десетилетие доходи на инспекторите и останалите служители в Комисията и считаме, че е абсолютно задължително тези усилия да продължат до пълно удовлетворяване на справедливите им искания.
Като изразяваме респект от смелостта им, ги уверяваме, че сме тях! Използваме случая и да ги поздравим по случай Световния ден на потребителя - 15 март! 
Димитър Маргаритов
Иван Френкев"