Незаконна болница в АЕЦ „Козлодуй“ прави Ковид тестове, прокуратурата отказва да я разследва

Нашата читателка Наталия Станчева алармира за незаконно медицинско заведение, което от години работи на територията на АЕЦ „Козлодуй“. Нито ръководството на централата, нито контролните органи обаче реагират на тази нередност. Най-фрапантна става дейността на въпросната болница по време на пандемията. Ето какво разказва Станчева:

„По време на обявената извънредна епидемична обстановка в България работниците и служителите от АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД са били задължавани от работодателя, след отсъствие от работа седем и повече календарни дни да се допускат до работа само след представяне на негативен резултат от антигенен тест за COVID-19, направен до 48 часа преди явяване на работа.
Ковид-тестовете са били извършвани от АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД в:
-          мазе на Административната сграда на Електропроизводство-2 на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД,
-          денонощен медицински авариен екип на СТМ АЕЦ „Козлодуй“,
-          помещение в Спортно-оздравителен комплекс в гр. Козлодуй,
от лица, които нямат право да извършват Ковид-тестове, като броя на извършените тестове е около 50000 (петдесет хиляди) според самото дружество.
Извършването на хиляди бързи антигенни тестове за COVID-19 от АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД е грубо нарушение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, регламентираща провеждането на бързи антигенни тестове за COVID-19 само в лечебни заведения.
Ограничено е било правото на труд на работещите и е създадена възможност за възникване на нови огнища на заразяване и допълнително разпространение на COVID-19 сред персонала на предприятието, поради струпване на много хора и липса на елементарни санитарни и хигиенни мерки. Нарушени са били и условията за безопасна работа на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, който е стратегически обект от значение за националната сигурност на Република България“.

На 29 март тази година Станчева подава сигнал до Районна прокуратура-Враца, относно незаконната дейност в АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, свързана с извършването на антигенни тестове за COVID-19.
„В нарушение на правилата на формалната и правна логика, наблюдаващият прокурор г-н Димитър Николов, от Районна прокуратура-Враца отказа образуването на досъдебно производството и прекрати на 20.04.2023 г.  Преписка с вх. № 2320/2023 г. по описа на Районна прокуратура-Враца, без да извърши прокурорска проверка по изнесените от мен факти и обстоятелства“, обяснява Наталия Станчева.

Оказва се обаче, че държавният обвинител Димитър Николов не само е отказал проверка, но е и в тежък конфликт на интереси. Неговата съпруга работи като  старши юрисконсулт в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и съвсем естествено той има интерес гражданският сигнал да отиде в кошчето за боклук, независимо от факта, че грубо са нарушени закони, разпоредби, лични интереси.