Евробарометър: 34% от българите - съдебната ни система работи много лошо


Повечето българи са недоволни от работата на съдебната система в страната според проучване на Евробарометър, представено от Европейската комисия в доклад за състоянието на правосъдието в ЕС.

Според 34% от българите, участвали в допитването, нашата съдебна система работи много лошо, а според 31% - сравнително лошо.

Сборът е 65% незадоволителни оценки, или почти две трети.

При дружествата у нас, 18% изразяват пълно недоверие в съдопроизводството, а 37% имат известно недоверие.

Така отрицателни оценки са общо 55%. Известно доверие имат 34%, а пълно доверие – 9%, цитирана данните БНР.