МВР: Близо 17 000 мигранти са задържани през 2022 г.През декември са задържани общо 1162 граждани на трети страни, от които 92 на вход на държавна граница, 84 на изход - без регистрация от органите на МВР, а 986 са установени в незаконен престой във вътрешността на страната. Броят на задържаните е с 1,4% по-малко в сравнение с предходния месец - ноември (1178 души). Това показва информацията на МВР относно миграционната обстановка в страната.

През 2022 г. са задържани общо 16 767 граждани на трети страни. На вход на държавната граница са установени 2298 души, а на изход без регистрация – 2377. Във вътрешността на страната са заловени 12 092 души, като преобладават граждани от Афганистан – 50,3% и Сирия – 35%. Спрямо общия брой на задържаните през същия период на 2021 г. (10 799) се отчита 1,6 пъти увеличение.


През периода 01.01-31.12.2022 г. на вход и изход (със и без регистрация в системата за автоматично идентифициране на отпечатъци) са задържани 6637 граждани на трети страни, от които най-много на границата със Сърбия – 3841 души, а на границата с Турция – 2100.

В центровете на агенцията по бежанците към Министерски съвет са настанени към 31 декември 2412 души, основно от Сирия. Капацитетът на центровете е запълнен на 63,8%, предава БТА. В домовете на дирекция „Миграция“ към МВР се намират 704 души, по-голямата част от които са граждани на Афганистан, Сирия и Мароко.

През периода 01.01-31.12.2022 г. са върнати, принудително и доброволно, общо 583 граждани на трети страни, отбелязват още от МВР. Сред върнатите граждани преобладават тези от Турция – 35%, Ирак – 11,7% и Мароко – 7,9%. Предадени на други държави членки на ЕС при изпълнение на процедурите за обратно приемане, съгласно регламента от Дъблин, са 71 мигранти.