С голямо мнозинство Конституционният съд поряза „Възраждане“ и БСП за помощта за Украйна

Конституционния съд на Република България отхвърли иска на две партии от миналото Народно събрание, които поискаха да блокират помощта на България за Украйна и да я обявят за противоконституционна. Ето решението на КС, обявено днес на страницата им интернет:

„Днес, 7 март 2023 г., Конституционният съд с Определение № 2/2023 г. по конституционно дело № 1/2023 г. отклони искането на 50 народни представители от 48-ото Народно събрание за обявяване на противоконституционност на Решение за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна и укрепване на отбранителните способности на България, прието от Народното събрание на 03.11.2022 г., обн., ДВ, бр.89/2022 г., и на Решение за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна, прието от Народното събрание на 09.12.2022 г., обн., ДВ, бр.99/2022 г. и прекрати производството по делото.

Определението е прието с девет гласа "за" и един глас "против". Съдия Янаки Стоилов е подписал Определението с особено мнение. На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.„

Решението на КС е своеобразен шамар и за президента Румен Радев и лобито му, които нарекоха войнолюбци партиите, които гласуваха помощ за Украйна.