Съдът на ЕС отхвърли иск на ЕК срещу България за чистотата на въздуха


Искът на Комисията за установяване на двойно неизпълнение на задълженията от страна на България в областта на замърсяването на въздуха е недопустим, смята Съдът на ЕС.

В решението си от 2017 година, Съдът на ЕС постановява, че България не е изпълнила задълженията си по чистотата на въздуха. На следващата година Комисията изпраща на страната ни официално уведомително писмо, в което констатира, че България все още не е предприела необходимите мерки, за да отстрани неизпълнението на задълженията си. Тогава тя отправя покана към страната ни да изложи своите съображения и тъй като не е била удовлетворена от отговорите , Комисията сезира отново Съда.

Еврокомисията настоява България да бъде осъдена да заплати еднократна сума и подневна периодична имуществена санкция до пълното изпълнение на решението на Съда. В случая обаче Съдът отбелязва, че в официалното уведомително писмо от 9 ноември 2018 г. Комисията не твърди, нито установява достатъчно ясно, че решението от 5 април 2017 г. все още остава да бъде изпълнено, съобщава БНР.