​Вълшебство на Витоша - великанска глава от камък „поглъща” Слънцето

Само на 21 юни планината над София разкрива природния феномен

Георги Велев

Загадъчността на Витоша в голяма степен се дължи на мегалитната ù структура. Само днес можем да станем свидетели на едно вълшебно място в тази планина. Там всяка година Слънцето, само в деня на летния му празник, навлиза в специален процеп. Мегалитният комплекс умишлено е композиран като великанска глава, която на залез „поглъща” Слънцето, което от този ден на годината започва своя низходящ ход, за да достигне своята най-ниска точка в деня на зимното слънцестоене, когато на изгрев се появява в същия процеп, за да тръгне нагоре.

В книгата си „Непрочетената „Илиада” изложих тезата за мегалитните мистерии във Витоша, които са предизвикателство за всеки изследовател. По-сетне доразвих тази си идея в поредица от статии, но всяка година можем да бъде свидетели на този поразителен природен феномен.