Кой се страхува от името на ген. Иван Колев, кой противопоставя велики българи заради сталиниста Горки?

Ръководството на 36 СУ в столицата се опитва с мълчание и неистини да замаже проблема

Ген. Иван Колев

Ген. Иван Колев

Георги Чунчуков*

На 10 декември изтича едномесечният срок, който Инициативният комитет за възстановяване името „Ген. Иван Колев“ на столичното 36 СУ „Максим Горки“ даде възможност на ръководството на учебното заведение за организиране и провеждане на открита дискусия в София, под надслов: ,,Обществено приемливо ли е в XXI век Максим Горки да бъде патрон на българско училище?’’

Паралелно с това до директора на 36 СУ г-жа Нотева бе внесен и призив, подписан от 17 обществени организации и от десетки изявени общественици. На учителският колектив бе предоставено правото да избере деня, часа и мястото за провеждането на този дебат. До този момент обаче от учебното заведение запазват пълно мълчание, опитвайки се да заметат големия проблем, който стои пред образователната система, но и моралния дълг, който България има към делото на един голям патриот и родолюбец. Междувременно се случиха доста интересни неща, които издават ръководството на учебното заведение, че е неспокойно, неуверено по горещата тема и с административни хватки се опитва да запази като свой патрон

лакея на най-мракобесния тиранин - Сталин

В протокола от заседанието на Педагогическия съвeт на 36 СУ „Максим Горки“, проведено на 01.06.2017 г., e записано, че Валентина Александрова - педагогически съветник, заявява: „...в писмото („Предложение“-то на Сдружението за построяване на паметник на ген. Иван Колев относно ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на името „Генерал Иван Колев“ на 36 СУ „М. Горки“, София - бел. м.) има разминаване на историческите факти. Училището е носило следните имена: „Свети Кирил и Методий“ - от 1916 г.; „Иван Вазов“ - от 1920 г.; „Цар Симеон“ - от 1929 г.; „Ген. Иван Колев“ - от 1938 г. до 1950 г. (общо 12 г., а не 35 г., както е посочено); „Максим Горки“ – от 1950 г. до настоящия момент.“ Това изказване на г-жа Александрова става позиция и на Педагогическия съвет, залегнала в Становището му относно искането да се възстанови името на героя от Добруджанската епопея. 
В предишната версия на „История“ на 36 СУ „М. Горки“,  намираща се до преди няколко месеца  на сайта му, дословно пишеше: „От 1917 г. до 1952 г. училището носи името на генерал Иван Колев...“ Други имена на патрони на училището освен това на Максим Горки изобщо не се споменаваха тогава. Има още едно важно изречение в старата версия: „Училището дава начало на две нови училища в района.“ Не пише обаче кога са открити и кои са имената им. „Новата версия“ на „История“, която беше грижливо пренаписана, след като стартира общественият дебат за ген. Иван Колев много се различава от старата. Неочаквано се появиха като патрони и имената на други велики и достойни българи. Но две от тях - на Иван Вазов и цар Симеон, се посочват като патрони на нови училища - клонове (филиали) на училището в район „Красно село“, т. е. на „Св. св. Кирил и Методий“, което е в унисон с  втория цитат от „старата версия“ на „История“, но е в противоречие с написаното в протокола, че училището в „Красно село“ е носило имената „Иван Вазов“ и „Цар Симеон“ съответно в периодите 1920-1929 г. и 1929-1938 г. Тъй като „историческите факти“, представени от г-жа Александрова, не са потвърдени и от друг източник, например цитиран архивен документ или столични регистри на образователната система, склонен съм да вярвам, че информацията в новата  „История“ е по-достоверна, защото е подкрепена от конкретни датировки, номера на заповеди, номера на протоколи. Ако се окаже вярна „новата версия“ на „История“ на 36 СУ, логиката сочи коя е истината с имената на училището. Първото име на училището в „Красно село“, основано през 1915 г., е „Св. св. Кирил и Методий“ и то му е дадено през 1916 г. С него училището просъществува до 1938 г., когато  приема името „Генерал Иван Колев“, а през 1950 г.

при установения вече комунистически режим му е наложено името  „Максим Горки“

А „Иван Вазов“ и „Цар Симеон“ са имена на клонове на училището в „Красно село“, впоследствие станали самостоятелни учебни заведения. Каква е съдбата им през последвалите години е друга тема.
Актуалната тема днес е: кой от трите досегашни патрона на 36 СУ - „Св. св. Кирил и Методий“, „Генерал Иван Колев“ или „Максим Горки“, трябва да стане оттук нататък патрон на училището? Нашата позиция за сегашния патрон „Максим Горки“ е вече обществено достояние чрез публикувания в медиите граждански призив: съветският писател Горки не е заслужил тази висока чест!(Допълнителни аргументи в подкрепа на позицията ни можете да видите ТУК). Светите братя Кирил и Методий са може би най-удостояваните с признанието да бъдат патрони на голям брой образователни и културни институции. Най-много са, разбира се, училищата. В София са най-малко 13, в страната - десетки. И това е разбираемо. Началото са буквите, словото!  Преди 9 септември 1944 г. на името на ген. Колев са кръстени две училища в България, едното е 36 СУ. След комунистическия преврат и двете са преименувани. Човечността и справедливостта налагат да се ВЪЗСТАНОВЯТ имената им. Естествено и логично е! Ако искаме да бъдем достоен и отговорен пред миналото си народ!

Повод да напиша този текст с горното заглавие е постът от името на 36 СУ на страницата на фейсбук групата „Да ВЪЗСТАНОВИМ името „Генерал Иван Колев“ на 36 СУ „Максим Горки“, София“. Цитирам изречение от него: „Освен уважаваният генерал Иван Колев, училището е носило името на братята Кирил и Методий, Иван Вазов и цар Симеон.“ Т. е. в поста се преповтаря позицията на педагогическия съветник  Александрова, която, както видяхме,  противоречи на официалната позиция на училището, публикувана в сайта му. Съгласно нея имената на Иван Вазов и цар Симеон са били патрони на клонове, по-късно станали самостоятелни училища. Следователно те никога не са били имена-патрони на училището майка „Св. св. Кирил и Методий“. Преди да публикуват този пост, хората от 36 СУ, които явно стоят зад него е трябвало да уеднаквят позициите си по собствената си „История“, за да избегне неловкото положение, в което сами се въвличат.

Както и да прикриват действията си ръководството и учителите от 36 СУ, целта им е прозрачна! Понеже по никакъв достоен начин

не могат да защитят

пред българската общественост името на Максим Горки като безспорно „обществено приемливо“, което е законово изискване, за да бъде патрон на българско училище, те си сменят тактиката. Готови са да се откажат от сегашното му име Максим Горки (защо иначе ще предлагат алтернативни имена?), но в никакъв случай да не се допусне ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на името на генерал Иван Колев като патрон. Ясно е защо. И как ще се опитат да постигнат това ли? Като следват древния и изпитан принцип „разделяй и владей“: ще противопоставят четирима велики българи - Светите братя Кирил и Методий, Иван Вазов и цар Симеон на друг велик българин - генерал Иван Колев – типично болшевишка позиция. Мисля, че за 36 СУ (ръководството и част от учителите) е без значение кой от трите предлагани патрона ще предпочете. За тях е важно едно - да не бъде името на генерал Колев! Това противопоставяне би било позорен антибългарски акт и сбъдване на заявеното преди години от директора на училището, че докато е на този пост, няма да допусне името на един военен да стане негов патрон! Защо в 36 СУ се страхуват от големия българин Иван Колев? Каква заплаха за родното образование може да бъде името на човека, прогонил руската конница, опитваща се да окупира Добруджа? Ако това е източникът на притеснението им, то проблемът е политически, а това е недопустимо да се случва в едно българско учебно заведение. Въпрос на гражданска съвест е дали ще оставим това да се случи?

 *Георги Чунчуков е член на УС на Сдружението  за построяване на паметник на ген. Иван Колев и радетел за възстановяване на името му като патрон на 36 СУ.