Общински съветник прати на прокурор руския консул Гергов, за над 150 млн. лв. щети за Пловдив

Градът под тепетата е ощетен с неизгодни сделки от лидер на БСП, а давностният срок изтича през април

Общинският съветник от Пловдив Спас Гърневски е сезирал Окръжна прокуратура Пловдив за тежка корупция и ощетяване на кметството от руския гражданин и член на националното ръководство на БСП Георги Гергов, за над 150 млн. лева. От името на общинския съвет Гърневски е и представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите в „Пълдин Туринвест“ АД – дружеството, чрез което е станало ощетяването. Това обяви  днес Гърневски по време на сесия на общинския съвет. На последната сесия на общината той изтегли като точка от дневния ред внасянето на сигнал до държавното обвинение, срещу Георги Гергов.   Дни по-късно обаче, на 21 февруари Гърневсики е внесъл  сигнала. Той е входиран под номер 3322/17 от 21 февруари  2017 г.
Гърневски припомни, че по същия казус преди няколко месеца е информирал главния прокурор Цацаров, тогавашния премиер Борисов, Народното събрание и депутатите от областта, но никой не е реагирал. Според него през април тази година изтича давностният срок за престъпленията, извършения от  почетния руски консул Гергов и има реална опасност да се изплъзне от наказателна отговорност. Окръжна прокуратура – Пловдив трябва да даде отговор по сигнала до 22 март.
Ето и пълния текст на сигнала:

                                                                                             До Окръжна прокуратура

                                                                                           Пловдив ,                                                                  

                                                                                            г-н Румен Попов                                  

                                                                                         Окръжен прокурор                                 

 

С И Г Н А Л

От Спас Георгиев Гърневски

                           Общински съветник и представител на Община Пловдив

                    в Общото събрание на акционерите в „Пълдин Туринвест“ АД      

                                                                  гр. Пловдив

 

 

Уважаеми г-н Окръжен прокурор,

С решение № 318, взето спротокол №12 от 14. 07. 2016 г. на Общински съвет /ОС/гр. Пловдив съм избран за представител на Община Пловдив в     Общото събрание на акционерите в „Пълдин Туринвест“ АД гр.Пловдив. Дружеството е създадено през 2006 г. с решение №177, взето с протокол № 10 от 15. 06. На Общински съвет – Пловдив.

        Четири месеца по късно след запознаване с наличните документи за дейността на дружеството, получени сигнали и публикации в медии и социалните мрежи, и официални преписки с институции на 10.11. 2016г., на Сесията на Общински съвет гр. Пловдив изнесох доклад с хронологията и констатации по сделката. В тях са изнесени фрапиращи изводи за съставянето на нелегитимни и фалшифицирани протоколи на базата на които са вписвани измененията в собствеността на дружеството. Твърди се за грубо показване на Търговския закон, както и манипулиране на съдебни експертизи и съставяне на документи с невярно съдържание, че материали пратени в органи на прокуратурата са „потъвали“.          

              Лично аз констатирах внушителна разлика в оценките на апортираните имоти между тези на Общината и частните партньори във вреда на Община Пловдив. Проверявайки един от сигналите установих криминално изграждане на обществен обект, който цели 15 години функционира абсолютно незаконно независимо, че оторизираните институции са знаели за този прецедент...  

              След изслушването на Доклада общинския съвет с голямо мнозинство / с 39 гласа за от 43 присъствали на сесията / гласува той, заедно с всички приложени документи да бъде изпратен до Народното събрание, Министър–председателя, Министъра на Вътрешните работи, Главния прокурор и Групата европейски прокурори наблюдаваща работата на българските магистрати, което бе осъществено в края на м. ноември с официална кореспонденция.

                  Г–н Окръжен прокурор, като имам пред вид, че Окръжна прокуратура Пловдив е компетентния орган, който трябва  да бъде сезиран с подобен сигнал, касаещ сериозен пловдивски обществен интерес, като съм убеден в професионалния капацитет и принципност на институцията която ръководите отправям този Сигнал  към Вас. Прилагам Доклада си изнесен на Сесиятя на Общински съвет на 10 ноември 2016 г.,  Резюме от него  и съпътстващите ги доказателственни, както и другите изнесени публично по медиите документи. Трябва да ви насоча вниманието върху обстоятелството, че на 19. 04. 2017 г. изтича давностния срок на най важното решение на управителните органи на дружеството– Четвъртата промяна на капитала му, след което Общината губи собствеността и контрола си върху колосални активи.   

                 Като общински съветник избран от Общинския съвет да отстоявам интересите на градът ни в „Пълдин Туринвест“ АД Пловдив Ви призовавам да разпоредите комплексна проверка, касаеща юридическата,финансово–счетоводната и данъчна чистота на тази сделка. Повече от 10 години тя е обект на коментари,съмнения, внушения и възмущения съпътстващи обществено – политическия живот под тепетата. Време е да научим истината за нея такава каквато е . Би било предателство към градът ни ако я оставим да изтече в блатото на давността.

 

Прилагам следните документи :

    1. Решение на Общински съвет Пловдив №318 взето с Протокол № 12 от 14. 07. 2016 г.

2.  Резюме на Доклад за създаване на „Пълдин Туринвест“ АД Пловдив и преструктуриране на капитала му.     

      3. Решение на Общински съвет Пловдив № 177 взето с Протокол № 10. от 15. 06. 2006 г. с Устава на „Пълдин Туринвест“ АД Пловдив

      4. Решение на Общински съвет Пловдив № 364 взето с Протокол № 17 от 12. 10.2006 г.

   5. Решение на Общински съвет Пловдив № 1 взето с Протокол № 1 от 18. 01. 2007 г.

       6. Решение на Общински съвет Пловдив №22 взето с Протокол № 2 от 08. 02. 2007 г.

        7. Информация публикувана в социалните мрежи на 27. 10. 2016 г. с Документ 1 и Документ 2 съдържащи разкрития на МВР според справка на ГД „ Криминална полиция“  през 2010 г.

        8. Преписка с „Пълдин Туринвест“ АД Пловдив изх.№  13 / 17. 10. 2016г.

     9. Преписка с  Община  Пловдив изх. № 16 ОБС 280 /04.11.2016 г.

    10. Преписка с  РЗИ  Пловдив изх. № 6798  / 24. 10 2016 г.

       11. Преписка с РДНСК Пловдив изх. № ДК–05/2–00-919/ 08.11.2016 г.

        12. Доклад за дейността на „Пълдин Туринвест АД Пловдив изнесен на сесия на Ощински съвет Пловдив на 10. 11. 2016 г.

        13. Решение на Общински съвет Пловдив № 484 взето с протокол № 19.от 10. 11. 2016 г.

 

 

                                                                        Спас Георгиев Гърневски                                                                           

                                                                        Общински съветник, представител на

                                                                        Община Пловдив в ОСА на „Пълдин

                                                                      Туринвест“ АД Пловдив