Петдесет язовира в страната трябва да бъдат източени и ремонтирани

От агенцията призовават областните управители да разпоредят на кметовете на общини да изпълнят задълженията си и да понижат нивата на язовирите в цялата страна

Петдесет язовира в страната, сред които и "Рогозен 1", трябва да бъдат източени и да започнат спешни ремонти, съобщиха от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/. От началото на годината инспекторите на Главната дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" в агенцията са направили 1250 проверки на язовири в цялата страна и са издали над 7000 предписания. 

Собствениците на язовирите са длъжни своевременното да изпълнят предписанията. На кмета на община Хайредин ще бъде наложена глоба до 10 000 лв. по Закона за водите за неспазване на предписанията за язовир "Рогозен 1". 

Инспекторите на агенцията са проверили изправността на съоръженията на водоема още на 3 февруари тази година и са издали предписание за източването му, но това не е направено от собственика. 

При проверката е установено, че изпускателният кран не работи нормално /изпуска 200 л/сек., вместо 1300 л/сек., а отводящият канал след преливника не е в добро състояние, в резултат на което се е образувал водопад на около 100 метра от язовирната стена. 

Община Хайредин, която е собственик на водоема, не е изпълнила предписанията и следва акт. "Кризисната ситуация с язовир "Рогозен 1" можеше да бъде избегната, ако бяха спазени предписанията", е заявил председателят на ДАМТН инж. Стефан Цанков.

"Кризата беше овладяна, след своевременна намеса на всички институции. Към момента опасност за населението няма. Изпомпването на водата продължава до пълното му източване", е казал след проверката инж. Цанков. 

От агенцията призовават областните управители да разпоредят на кметовете на общини да изпълнят задълженията си и да понижат нивата на язовирите в цялата страна, съгласно предписанията, за да се елиминират опасностите за населението при очакваните обилни валежи. При неизпълнение следват максимални глоби на собствениците, съгласно Закона за водите.