Посегателството над медици да се наказва и с общественополезен труд

Посегателството над медици да се наказва и с общественополезен труд. Предложението е Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

На форум, посветен на мерките за противодействие на агресията срещу медици беше изнесена тревожна статистика - през последните две години са регистрирани 100 случая на нападение над работещи в областта на спешната помощ.

Според лекарите административните глоби за насилие над медицинско лице не постигат достатъчен ефект.

Ще бъде организирана национална кампания в цялата страна и заедно с медиатори в ромските махали ще се разяснява как работи системата на здравеопазването.