Осветени са агенти на ДС в още пет политически партии

Агенти на ръководни постове в пет политически партии освети днес Комисията по досиетата.

Както е известно независимият държавен орган е задължен по закона за досиетата да провери за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА лицата, които след 10 ноември 198 г. са заемали или заемат постовете на председатели, заместник-председатели, членове на ръководни и контролни органи на политически партии или коалиции, предаде сайтът desebg.com

В политическа партия „Обединение за България“ (с прекратена дейност) са проверени общо 33 души на ръководни постове (решение №2-2199 от 5 декември 2022 г.).

От тя с принадлежност към тоталитарните служби са 6 души. Комисията е огласила данните за 5 от тях, тъй като едно лице е починало и в този случай според закона за досиетата информацията не се огласява публично. Разкритите сътрудници са:

Александър Павлов Харитов, член на ръководен орган на партия (член на Национален съвет) от 21.07.1992 г.;
Йордан Петров Величков, член на ръководен орган на партия (член на Национален съвет и на Изпълнителен съвет) от 21.07.1992 г.;
Петър Евтимов Петров, член на ръководен орган на партия (член на Национален съвет) от 21.07.1992 г.;
Петър Кирилов Берон, член на ръководен орган на партия (член на Национален съвет и на Изпълнителен съвет) от 21.07.1992 г.;
Христо Панчев Смоленов, член на ръководен орган на партия (член на Национален съвет и на Изпълнителен съвет) от 21.07.1992 г.
В партия „Съюз на демократичните сили – Сердика“ са проверени 4 души (решение №2-2200 от 5 декември 2022 г.).

От тях с принадлежност към ДС е Никола Димитров Даскалов, член на ръководен орган на партия (секретар) от 03.04.1991 г.

В „Консервативна партия Кеп“ (предишни наименования „Консервативна екологична партия (КЕП)“; „Консервативна и екологична партия (КЕП)“), която също е с прекратено съществуване, са проверени 23 лица (решение №2-2201 от 5 декември 2022 г.).

От тях с принадлежност към тоталитарните служби е само Стоян Костадинов Дюлгеров, член на контролен орган на партия (член на Национална контролна комисия) от 1992 г.

В партия „Политически клуб „Конституционен форум“ (прекратена) проверката е засегнала 13 души (решение №2-2202 от 5 декември 2022 г.).

От тях двамата са с установена принадлежност към ДС. Това са:

Димитър Георгиев Томов, член на ръководен орган на партия (член на Изпълнителен съвет) от м. август 1991 г. до 1994 г.;
Радослав Златанов Цончев, член на ръководен орган на партия (член на Изпълнителен съвет) от 1994 г.
В политическа партия „Център за обединение на земеделските сили“ (прекратена) са проверени 2 лица (решение №2-2203 от 5 декември 2022 г.).

От тях с принадлежност към ДС е Любен Методиев Божилов, член на ръководен орган на партия (зам.-председател) от 07.04.1992 г.