От днес подаваме данъчните декларации за физически лица

Тази година срокът няма да бъде удължаван и е до 30 април

Данъчната кампания за облагане на доходите на физическите лица тази година започва днес. Тази година срокът няма да бъде удължаван и крайният е до 30 април. За да използваме петпроцентната отстъпка, има две важни условия. Едното е данъчната декларация да бъде подадена по Интернет с електронен подпис или с персонален идентификационен код.

В началото на месец март в Интернет ще бъдат пуснати предварително попълнените данъчни декларации, които можем да видим чрез персоналния си код. Промени тази година има относно юридическите лица, които подават видовете корпоративни декларации. За първа година те започват да подават декларации от 1 март до 30 юни. Срокът за заплащане е 30 юни.