Военното разузнаване сочи директно в Доклада си за 2019 г. Русия като проблем за света и Балканите

Кремъл използва енергетиката като инструмент за политически натиск особено по отношение на Европа и Балканите

Служба „Военна информация” към Министерството на отбраната публикува официалния си Доклад за дейността на разузнаването през изминалата 2019 година. За втора поредна година военното разузнаване директно назовава името на Русия като източник на напрежение и хибридно присъствие в много райони на света. В същото време нееднозначно се подчертава стабилизиращата и мироопзваща роля на ЕС и НАТО.

„През 2019 г. усилията на Служба „Военна информация” бяха насочени към: добиването и анализа на стратегическа разузнавателна информация, съобразена с националните и съюзните приоритети; наблюдението, ранното откриване и предупреждението за рисковете и заплахите за националната сигурност и колективната отбрана; предоставянето на разузнавателна информация за нуждите на планирането във въоръжените сили и за развитието на оперативни способности; осигуряването на разузнавателна информация в интерес на операциите и мисиите извън територията на страната с участието на български военни контингенти и отделни военнослужещи; планирането и координирането на разузнаването във въоръжените сили; развитието на информационно и оперативно сътрудничество с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, с разузнавателните органи на страните членки и с партньорските служби; ефективното ресурсно осигуряване”, се изтъква в доклада.

Според анализа „Западните Балкани влязоха във фокуса на международната активност главно

с усилията на САЩ и ЕС за ограничаване на руското хибридно присъствие

в региона чрез ускоряване на евро-атлантическата и европейската перспектива”.
Специално се набляга на сигурността в Черноморския район. Основните предизвикателства пред сигурността там са свързани с „продължаващата въоръжена конфронтация в Източна Украйна и липсата на напредък в уреждането на „замразения“ конфликт в Приднестровието. Противоречията между страните в конфликта в Донбас, свързани най-вече с последователността в изпълнението на Минските споразумения, блокираха преговорния процес в Нормандски формат и в тристранната контактна група. Водещ интерес за Кремъл независимо от икономическите санкции и влошаващите се социално-икономически условия продължи да бъде увеличаването на способностите на групировката, дислоцирана в Крим, което поддържаше висок конфликтен потенциал”.
Военното разузнаване не е подминало и особенно чувствителната тема за енергийната сигурност. И там прозира опасната сянка на Кремъл, а енергетиката остава „ключов елемент от глобалната среда на сигурност в контекста на стремежа на Русия да продължи да използва износа на въглеводороди като основен инструмент за политически натиск особено по отношение на Европа и Балканите. Задълбочаването на противопоставянето в Източното Средиземноморие и в Близкия изток продължи да оказва негативно влияние върху разработването и износа на стратегически ресурси”.
 „В същото време в условията на динамична стратегическа среда на сигурност НАТО и ЕС запазиха ключовата си роля на източници на стабилност”, подчертават разузнавачите.