​Спас Гърневски с Открито писмо до Борисов: Само свинарите ли успяват в България?

Почетен консул на Русия ощетил община Пловдив с над 100 млн. лв.

Бившият син кмет на Пловдив и настоящ общински съветник Спас Гърневски изпрати Открито писмо до премиера Борисов, в което разкрива поредица от измами и приватизационни манипулации, довели до ощетяването на града под тепетата. Сагата е вече на 10 години, а основно действащо лице в нея е олигархът и член на новото ръководство на БСП Георги Гергов. От съвместното му бизнес партньорство с община Пловдив се оказва, че кметството не е получило до сега нито стотинка дивиденти, а собствеността му от 75% се е стопила до 25%. Бизнесменът Гергов се оказва собственик на атрактивни имоти и терени, внесени от общината като апортна вноска в дружеството.

Ето какво написа Гърневски в писмото си до Борисов, както и разследването на общинския съветник за „далаверата на века“, както той я нарича.

ОТКРИТО ПИСМО

До г-н Бойко Борисов, министър - председател на Република България

Уважаеми г-н премиер,

Преди Президентските избори направихте официално изявление, че след Вота ще положите усилия за проверка на всички знакови приватизационни сделки от прехода. Заявихте, че трябва най-накрая да стане ясно за българския народ кой какво е приватизирал и платил ли е реалната цена за него. На 10 ноември т.г. в Общински съвет – Пловдив обсъдихме сделката с публично-частното партньорство между Община Пловдив и бизнесмена Георги Гергов чрез смесеното дружество „Пълдин Туринвест“ АД. Общо е мнението, че с това партньорство на пловдивската община са нанесени огромни щети за много милиони левове. В края на точката от присъстващите 43 общински съветници, с голямо мнозинство от 39 гласа и то от различни политически сили, срещу 4 от БСП, гласувахме да изпратим всички факти, сигнали за нарушения и констатации от извършени проверки до Народното събрание, министър-председателя, министъра на вътрешните работи, главния прокурор и групата европейски прокурори, наблюдаваща работата на българските магистрати.

С Решението си настояваме за комплексна проверка от оторизираните институции и органи, които да анализират юридическата, финансово - счетоводната и данъчната чистота на тази сделка. Това е належащо да стане час по-скоро, защото в началото на следващата година изтичат давностни срокове по някои от възловите Решения в сделката.

Г-н министър - председател, тъй като тази сделка е пряко свързана с приватизацията на „Международен панаир“ ЕАД и раздържавяване на всичките му акции, от известно време под тепетата и то предимно от Ваши опоненти се разпространяват мълви, че едва ли не, Вие сте благословили тази сделка и стоите зад тази значителна щета нанесена на Пловдив, и то във време, когато бяхте далеч от отговорните си постове...

Г-н премиер,

В Пловдив много хора Ви вярваме, стоим твърдо зад Вас и сме убедени във Вашата принципност. Умоляваме Ви, от Държавническата Ви позиция, която заемате, да инициирате пълна и прозрачна проверка на сделката с „Пълдин Туринвест“АД - по известна като кражбата на века, в многовековния ни град. Като Ви уверявам, че ние в Пловдив ще отстояваме твърдо и до край интересите на града ни не само в този, но и в други подобни случаи, Ви предлагам фрагменти от хронологията и констатациите по тази скандална афера.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ЕДИН ГРАБЕЖ

Едва ли в историята на Пловдивска община е имало друга сделка с общински имоти, като тази със смесеното дружество „Пълдин Туринвест“ АД , в която многовековния град да е инкасирал по-големи щети. Осъществена е с Решение на Общински съвет № 177, взето с протокол № 10 от 15. 06. 2006 г., между Община Пловдив и частните партньори „ЦУМ“ АД гр. София, „Слънчев ден“АД –Варна и „Старият Пловдив“ АД –гр. Пловдив, всички до една под контрола на олигарха Георги Гергов. Вече 10 години тя е обект на коментари, съмнения, внушения и възмущения, съпътстващи обществено – политическия живот под тепетата. Когато през юли тази година бях предложен за представител на община Пловдив в Общото събрание на акционерите ( ОСА ) на дружеството приех с две условия – силна подкрепа за мен от Общинския съвет и работа без възнаграждение за поста. Действително исках да надникна зад кулисите на тази ювелирна измама.

Четири месеца по-късно, след издирвателни действия, проверка на сигнали, публикувана информация в печатни издания и социалните мрежи, и официални преписки с институции, на 10 ноември на Сесията на Общинския съвет изнесох доклад с хронологията и констатации по сделката.

През годините общественото затъмнение по казуса „Пълдин Туринвест“ Ад произтича от обстоятелството, че информацията за дейността му още в началото много умело е разклонена в два успоредни канала и много трудно може да бъде събрана на едно място, обобщена и анализирана. В първия канал информацията е публична, тя е налична в Общинския съвет и Общината, и главно се свежда до гласуваните решения на сесиите. Изпълнението на самите решения обаче става от Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите на дружеството. В тези два органа, управляващи „Пълдин Туринвест“ АД общината е представлявана от свои избрани от Общинския съвет представители. Ето, в този втори канал на информацията се къса нишката на нейната достъпност. Правилата са така изградени, че информацията от дейността на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите, от техните заседания, решения и съответните протоколи могат да постъпват в Общинската администрация и Общинския съвет единствено чрез техните представители в дружеството, а не директно, което е учудващо.

В Устава на „Пълдин Туринвест“ АД, учредено по предложение на групите общински съветници от ОДС, БСП, ВМРО и ДПС, са „предвидени“ условия, които изцяло работят в полза на частните партньори и на практика са един заложен „вълчи“ капан за Общината.

В Устава е записано, че Община Пловдив, след внасяне на апортни вноски ще притежава 75% от капитала на дружеството, а частните партньори – 25%. Допуска се, обаче, че при бъдещо увеличение или намаление на капитала участието на Общината може да бъде намалено до 25%. Самото увеличение или намаление на капитала пък ще се осъществява не след задължителна санкция от Общински съвет Пловдив, а от управителните органи на дружеството.

По този начин пътят за вземани на тъмно последващи решения от Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите на „ Пълдин Туринвест“ АД е разчистен.

За представители на Общината в Съвета на директорите са определени от Кмета и избрани от Общинския съвет Степан Манук Ерамян – съсобственик тогава на авторитетния вестник „Марица“, и Красимир Илиев Обретенов – бивш председател на Общински съвет –Пловдив.

За представител на Общината в Общото събрание на акционерите е избран Николай Атанасов Радев –общински съветник от БСП (по-късно партиен началник му става именно партньорът на Общината в „Пълдин Туринвест“ АД Георги Гергов.) Така се оказва че най-важният представител на Общината в смесеното дружество ще „контролира“ апетитите на своя партиен лидер. Няма нищо случайно, нали?

От изнесеното до тук, дори на пръв прочит става ясно, че са подсигурени всички условия чрез това смесено дружество, на принципа на публично – частното партньорство 

Общината да налее в него атрактивни и скъпи имоти

В последствие ,обаче, с решения, които не може да контролира според приетия от самата нея Устав и чрез „подставени“ пак от самата нея „представители“ в управляващите органи, които крият цялата информация от Общината и Общинския съвет, да загуби тези активи за сметка на частните „партньори“.

Кои идиоти гласуваха този Устав, тази възможност за падане на общинските проценти до 25%? Че Общината ще стигне до тези жалки огризки е било видно и за слепия. Няма начин Георги Гергов да е в тази игра и това да не се случи! Защо не гласуваха Устав според, който капиталът на Общината не може да бъде по-малък от 51%, че увеличение или намаление на капитала не може да се променя без изрично Решение на Общински съвет – Пловдив? Само тези две неща да бяха залегнали като условие в учредителните документи, дружеството нямаше да се създаде, а Общината да преживее най-големия си резил в последните сто тридесет и осем години - от Освобождението до днес. Да бъде прелъстена и измамена публично под прожекторите на нейната власт, на сред заседателната зала на местния Парламент, с вдигнатите ръце в знак на съгласие на нейните общински съветници...

Гнусни предатели...

Имената на гласувалите „За“ трябва да бъдат увековечени ВЪРХУ МРАМОРНА ПЛОЧА НА ПОЗОРА, която да се монтира на главната улица точно под краката на шаржовата статуя на Мильо. Едва ли той би допуснал да го „преметнат“ толкова елементарно...

Тук е мястото да изпиша имената на петима достойни общински съветници, които са гласували против това унизително съдружие с олигарха Гергов: Ваня Танчева-Манчева, Андон Андонов, Божидар Здравков, Христо Бонев и Димитър Костов.

Че „посветените“ в сделката са били наясно какво ще се случи с огромни по мащаба си общински активи и че колкото по-малко контрол има, толкова по-бързо ще стане грабежа, говори още нещо.

Представителят на Общината в Общото събрание на акционерите Николай Радев, с т. 15 от учредителното решение е задължен в 30 дневен срок от вписване на дружеството в Търговския регистър, да внесе в Общинския съвет предложение за обсъждане и одобрение на бизнес - план за развитие на дружеството... Глупости за наивници. Че кой е имал намерение да развива това дружество, та ще изготви и бизнес – план за подобна цел. Нали, ако се приеме бизнес - план това ще даде възможност за някакъв контрол? Няма бизнес – програма – няма контрол! И до ден днешен в Общинския съвет и в Общината такъв документ не е внасян.

С т.16 на това „историческо“ решение, тогавашният кмет Иван Чомаков е задължен да внесе предложение в Общинския съвет за изменение на „Концепция за устойчиво развитие на архитектурно – исторически резерват „Старинен Пловдив“ по отношение на имотите, които предстои да се апортират в новоучреденото дружество. Това се налага от факта, че в Плана за устойчиво развитие на Община Пловдив за периодите 2001 – 2006 г. и 2005 – 2013 г. не са предвидени дейности, свързани с апортирането на имоти - общинска собственост, в капитала на търговски дружества. Да не си помислите, че това решение е изпълнено . Та нали с него ще стартира широка обществена дискусия за гарантиране опазването на историческото наследство? Дори Концепцията да бъде променена, ще трябва да се направи план – график за възстановяване на рухналите апортирани къщи в Стария град, а от това веднага произтича възможност от обществен контрол на редица институции. Целта не е тази. Играта е да се източат колкото може повече имоти от Общината и те да се прилеят в ненаситната паст на олигарха на тъмно, без никакъв контрол, а пък той да си ги стопанисва както иска.

Към доклада с хронологията и констатациите, който на 10 ноември изнесох и депозирах в Общинския съвет, приложих всички документи и сигнали, до които се добрах по време на проверката ми. Между тях са и публикации в социалните мрежи от края на месец октомври т. г. под надслов : „ Инфарктни факти за заграбването на Пловдивския панаир разкрити от МВР“. Твърденията се базират на „Скандална справка на Главна дирекция „Криминална полиция“ от 2010 г. В справката са описани поредица от неправомерни действия – нарушения и престъпления във връзка с преструктурирането собствеността на „Международен панаир – Пловдив“ АД. Те са направени изцяло в ущърб на Общината и в защита на частните интереси. Приватизацията на Панаира преминава през два етапа. Първият, е създаването на „Пълдин Туринвест“ АД. След като 10 месеца по-късно то е превзето и изцяло минава под контрола на Гергов, чрез него се осъществява и приватизацията на Панаира.

Хронологията на тези, свързани една с друга операции е разнищена от ГД „Криминална полиция“ в два отделни документа. В тях са изнесени фрапиращи изводи за съставянето на нелегитимни и фалшифицирани протоколи на базата, на които магистрати от Окръжния съд в Пловдив са вписвали измененията в собствеността на дружеството. Установено е грубо показване на Търговския закон, както и манипулиране на съдебни експертизи. От полицията са категорични, че са съставяни документи с невярно съдържание. Отбелязва се че доста от действията около преструктуриране на капиталите както на „Пълдин Туринвест“ АД, така и на Панаира предхождат решенията и на Общински съвет – Пловдив, и на Министерски съвет. Направен е извод за предварително подготвен сценарий за раздържавяване на Международния панаир – Пловдив. В посочва се посочва, че според високо поставен полицейски източник материалите от проверката са изпратени в прокуратурата, но там са потънали вдън земя...

Община Пловдив внася свои имоти като апортни вноски в смесеното дружество на две вноски, с три решения на Общинския си съвет.

С учредителното Решение № 177 от 15. 06. 2006 г. като първи апорт са внесени: :

-В Старинна градска част 14 имота -

общо застроени и незастроени - 6,290 дка;

-На бул.“ Цар Борис Трети – Обединител“

/пред панаира/ - 2,405 дка;

-На ул. „Полк. Сава Муткуров“ и ул. „Полк. Дрангов“

/ до хотел „Санкт Петербург“/ - 18,767 дка.

Общата стойност на която са оценени тези имоти е - 23,47 млн. лв.

/ респективно същия бр. акции, равни на 75% от капитала/.

Действително се оказва, че цялата сделка е един много добре обмислен и 

светкавично осъществен удар

В своята справка екипът от ГД „Криминална полиция“ при проверката си от 2010 г. е констатирал: „ При вземането на решения за апортирането на имоти – общинска собственост в капитала на търговски дружества не са изготвяни правно – икономически анализи, които да гарантират интересите на Общината. Апортираните общински имоти са престанали да бъдат източник на икономичиска изгода за общината, поради което взетите управленски решения са неефективни“.

Сдобил се с информация, хвърляща малко по-цялостна светлина върху дейността на дружеството, се постарах да направя и свои съпоставки и изводи по тези констатации, които за съжаление се потвърдиха, а нанесените загуби за Общината са впечатляващи :

С първия апорт на Общината, описан по-горе, в активите на дружеството, наред с другите е апортиран и имот с площ от 2405 кв.м. пред Международен панаир оценен за 3,24 млн. лв. или по 1350 лв. за кв.м. Това е наистина справедлива цена за този атрактивен район на града. С втория апорт, с Решения №№ 364/ 12. 10. 2006.г. и 22 / 08. 02.2007г., в смесеното дружество Общината внася още :

1. Пред и около Международен панаир -16,711 дка. земя.

2. Всичката застроена и незастроена земя на

ОП“ Градини и паркове и“ в т. ч. на :

- Рогошко шосе -263,218 дка.

- „Цариградско шосе“ - 36,470 дка.

- Парк „Отдих и култура“/до гребен канал/ - 17,845 дка..

Или общо от „Паркове иградини“ -317,533 дка.

Общата стойност на този апорт е -19,05 млн.лв.

При условие, че земята пред Панаира, внесена с първия апорт е оценена на 1350 лв. за кв.м., то стойността на земите пред и около Панаира от втория апорт от 16,711дка. би възлязла на 22,5 млн. лв. Това означава, че само тези терени около Панаира надхвърлят с цели три милиона общата стойност от втория апорт на Общината. От тук пък става очевадно ясно, че всичките други земи от втория апорт - тези на ОП „Паркове и градини“ от 317,533 дка., са подарени като изключително преференциален бонус в полза на недосегамемият олигарх и почетен руски консул Георги Гергов. Ако поставим една реална средна пазарна цена на тези имоти от зоо лв. за кв. м., скромно ще пресметнем, че само с този апорт Общината е ужилена с над 90 млн.лв. Трябва да отбележим, че и при двата апорта анализираме цените единствено на терените без застроените площи върху тях. Ако оценим и застроените площи, стойността на апортираните имоти ще е много по висока.

Прави впечатление, че апортите от двете страни така са внасяни, че да се избегне съпоставимостта между тях във времето, особено ако са съседни имоти. Ето един пример: Освен хотел „Санкт Петербург“, в дружеството са апортирани и два съседни, с обща граница дворни имота. Единият от 25 дка е на хотела – под и около него като паркинг, зелени площи и общо взето не става за друга дейност. Обратно, съседният общински имот от 18,767 дка. е много по перспективен за инвестиции. Общинският имот е апортиран в смесеното дружество с първия апорт, а съседният на олигарха с втория, за да се избегне съпоставка и коментари за огромната разлика в оценките им. Видно от вписаните решения на Окръжния съд в Пловдив общинският имот от близо 19 дка е оценен малко над 10 млн.лв или по 540 х. лв на дка. Близо 26 –те декара на олигарха са оценени по 1 млн.лв. за дка., близо на 26 млн.лв. Ето Ви оше една огромна щета за Общината от близо 9 млн.лв.

По мои скромни сметки реалният капитал на Община Пловдив, с всички свои активи, апортирани в „Пълдин Туринвест“ АД, със застроени и незастроени терени, е не по малко от 150 -170 млн. лева. Ако една сериозна експертиза на база пазарна оценка на земята в условията на публичен търг потвърди тези стйности, това ще означава че целият капитал на смесеното дружество, който след ЧЕТВЪРТОТО увелечение на капитала е в рамер на малко над 170 млн. лв., е достигнат изцяло за сметка на общинските апорти по реалната им, а не манипулирана стойност. Цялото дялово участие на Общината, обаче, след всичкото си апортирано имущество е оценено едва на 42,6 млн. лв.

Докато констатирах очевидната наглост, с която на Община Пловдив буквално е съдирана кожата от гърба, се натъкнах още на един „золум“. Имотът на Общината от 18,767 дка., който съпоставих по-горе с Герговия, е бил обект на безпардонна интервенция от олигарха далеч преди да бъде „репатриран“ в неговите активи чрез създаване на смесеното дружество. Както казах южната граница на хотел „Санкт Петербург“ с единствения си басейн граничи на юг с този общински имот. Олигархът решава да разшири басейна си, като го преобрази в „Аква – Парк“, с три плувни басейна. Естествено разширението не може да бъде за сметка на хотела, при наличие в съседство на празно общинско място, пък било то и публична общинска собственост. Както навярно се досещате плувният комплекс е „разширен“ върху общинския парцел, открит в присъствието на авторитетни гости,, много от които носят отговорност за това беззаконие. Беззаконие, защото никой никога не е издавал разрешение за строеж на този обект и то върху чужд терен, никой никога не го е приемал с приемателна комисия като завършен, никой не му е правил ОВОС и т.н. и т.н. Бях чул на времето, че като са апортирали този имот в „Пълдин Туринвест“ на практика са узаконили грабеж на общинска земя, извършен пет години преди апорта.

Реших да проверя случая. Официално изисках от РЗИ - Пловдив информацията за дейността на „АКВА-ЛЕНД“ – хотел „Санкт Петербург“ /с три плувни басейни/. Оказа се че РЗИ са издали „Санитарно разрешително,“ за разкриване на този обект с № 5648 / 27. 06. 2002 г. Основанието за това е било „Разрешение за ползване на плувен комплекс „АКВА ПАРК“ № 7 от 10. 01. 2002г., издадено от РДНСК -Пловдив. След официална проверка и кореспонденция с РДНСК – Повдив в тяхно писмо изх. №ДК-05/2-00-919/08.11.2016 г. отговарят че „в периода 2000 г. – 2016 г. не са издавани разрешения за ползване на строеж „Аква парк“ „/3 плувни басейна/“ към Парк хотел „Санкт Петербург“ АД. Не е установено и издаване на други документи, свързани с горе цитирания строеж. Приложено изпращаме ви за ползване документ № 7/ 08. 01. 2002.г., издадено от РДНСК Пловдив, касаещ друг строеж“.

И така прословутият документ № 7 от януари 2002 г. на РДНСК( в РДНСК го водят от 08.01., а в РЗИ от 10.01. но самият документ в РЗИ липсва) на практика се отнася за надстройка на жилищна сграда в друг парцел, в друг квартал и в друга градска част. По този начин фалшификацията или най-точно казано - престъплението с документ № 7, издаден от РДНСК, благодарение на който е издадено Санитарно разрешение за ползване на „Аква парк“, не подлежи на съмнение. Кой ще провери как точно е станала измамата с документ № 7? Община Пловдив също публично оповести, че този обект е абсолютно незаконен.

Е, питам аз, как през 2002 г., толкова контролни държавни и общински институции са допуснали един от най-публичните обекти вече 

15 години да работи незаконно в центъра на градът ни,

а за незаконна ромска колиба се издава заповед за събаряне веднага с публичен апломб? Докога оторизирани институции и продажни началници ще коленичат пред недосегаемия олигарх. Как успя един елементарен Остап Бендер да подчини под контрола си цяла камарила от меркантилни кметове, общински съветници, депутати, прокурори, съдии, президенти, министри, областни управители, данъчни служби, институции, учреждения, медии, журналисти...?

Но нека се върнем на технологията на грабежа на века под тепетата. Тук в Пловдив кореняците са с такова аристократично самочувствие и рицари по душа, които никога не биха допуснали, че могат да бъдат прецакани от една тарикатска селска шайка. Как да си обясним иначе лекомислено приетия Устав на „Пълдин Туринвест“ АД, в който в същност е заложен шифърът на Ужилването.

В общи линии се запознахме с Решенията, които е вземал Общинският съвет. Местният парламент, изкусно манипулиран от клика търгаши, е затъвал до шия в заблудата, че колкото повече имоти изсипва в смесеното дружество, толкова по-сигурно ще задържи 75%-то си участие в него. В едно от решенията на Общинския съвет се казва, че постъпилите средства като дивидент от Панаира ще се предназначат за съответната бюджетна година на Общината за целево изграждане на ново, довършване на незавършено строителство и извършване на основен ремонт на общински обекти на социалната инфраструктура – детски заведения, училища, лечебни заведения, обекти на културата и други подобни. Никой не се съмнява, че в Общината ще се леят „социално мед и масло“. Чомаков и Гергов ги обещават в изобилие...

Е, след такава щедра стръв на въдицата - как да не вдигаш ръка в знак на съгласие.

До ден днешен Общината не е получила нито лев дивидент от съучастието си в това дружество...

В същото време в офисите на „Пълдин Туринвест“ АД в хотел „Санкт Петербург“ цари творчески прагматизъм и методично се изпълняват детайлите от брилянтно подготвения грабеж. Естествено, че той ще се осъществи един път през фрапантните разлики в оценките между общинските и частните апорти, и втори път през решенията за увеличение и намаление на капитала – упражнение, изцяло подвластно на органите на управление на дружеството.

Иначе, самият грабеж е приключен още на десетия месец от създаването на това партньорство.

Три месеца след Учредителното събрание на 05.09.2006 г., с Решение на Пловдивския окръжен съд(ПОС) №5605 става ПЪРВОТО увеличение на капитала на дружеството от 100 х. лв. на 31,4 млн. лв. със съответните акции, от които според първия си апорт от имоти оценени на 23 млн. лв., Общината запазва дяловото си участие на 75% с 23,5 млн. акции. Това първо увеличение приспива бдителността на съветниците, защото дяловото участие от 75% е запазено.

Дошло е времето за нанасяне на удари

След нови три месеца с Решение №7653/05.12.2006 г .на ПОС следва ВТОРОТО увеличение на капитала. В него вече се появява нов партньор в лицето на „Парк – хотел Санкт Петербург“, който придобива 18,66% от акциите. При другите партньори настъпват незначителни корекции в дяловото им участие а делът на Общината е намален на 61,47%.

След още три месеца следва ТРЕТОТО увеличение на капитала. С Решение №1948/05.03.2007 г. на ПОС капиталът е увеличен от 38,6 млн. лв. на 83,5 млн. лв. със сответните акции. Общината апортира имотите си от втория апорт, описан по горе, на стойност 19,05 млн. лв. „Парк хотел „Санкт Петербург“ АД апортира дворното си място от 25, 870 дка за 25,7 млн.лв. За 3,9 млн. лв. имоти апортира и „Стария Пловдив“ АД. Така след третото увеличение на капитала Община Пловдив е с ново намаление на капитала си, сведен до 51% дялово участие с 42,6 млн. лв. и съответните акции. „Стария Пловдив“ АД запазва своите 7,74% , а „Парк хотел „Санкт Петербург“ увеличава делът си на 34,86%.

До тук всичко е перфектно! Сделката върви по ноти за частните съдружници. Общината, обаче, е на косъм от опасността да загуби всичко до тук а няма никаква реакция от никъде. Най-мръсничкото в случая е, че нейните представители в управлението на дружеството, особено общинският съветник Николай Радев, който е положил клетва да служи за благото на пловдивчани, мълчат изразително вярно, но служейки не на града, а на весдесъщия олигарх. Е, както казват опитните картоиграчи – кьорав карти не играе. Време е да се нанесе решителният удар. И той не закъснява. Нанесен е 40 дни по-късно, точно чрез ония, които са избрани да бдят над общинския интерес.

На 19.04.2007 г. се провежда заседание на „Пълдин Туринвест“ АД, на което се извършва ЧЕТВЪРТОТО увеличение на капитала му от 83,5 млн. лв. на 170,05 млн. лв. със съответните акции. Приет е апорта на „Стария Пловдив“ АД,  равностоен на 87 млн.лв. След вписването в Пловдивския окръжен съд с Решение №3535/ 24.04. 2007 г. окончателното преструктуриране на капитала добива следното разпределение:

1.„Стария Пловдив“ АД Пловдив -54,81% -93,49 млн.лв. със съответните акции

2.Община Пловдив - 24,98% -42,6 млн. лв. със съответните акции

3.„Парк хотел-Санкт-Петербург“АД -17,07% -29,1 млн.лв. със съответните акции

4.„Слънчев ден“ АД Варна - 1,65% - 2,8 млн.лв. със съответните акции

5.„ ЦУМ „ АД София - 1,47% - 2,5 млн. лв със съответните акции

За това последно увеличение на капитала няма никакво обсъждане, никакви устни или писмени сигнали от представителите на Общината в дружеството до общинската администрация и Общинския съвет за предложенията за Решения, които ще се разглеждат и гласуват от Съвета на директорите на „Пълдин Туринвест“ на заседанието му на 19.04 2007 г. Няма никаква санкция на Общински съвет гр. Пловдив, нито от кмета Иван Чомаков, поне писмено. Кой наивник ще повярва, че никой от цялата пасмина подготвила и съдействала за този позор не е знаела, че на 19 април 2007 г. ще се къса живо месо от иначе безсмъртното тяло на Пловдив. Та нима Степан Ерамян, ако не е имал устна санкция и съответната гаранция би положил толкова лековато своя позорящ го пред пловдивчани подпис?

На 19. 04. 2007 г. представителят на Общината в Съвета на директорите на „Пълдин Туринвест“АД Степан Ерамян гласува със замах предложените решения, което води до:

- Загуба на контролния пакет акции от страна на Общината в смесеното дружество.

- Участието на Общината става 24,98 %, което е дори под предварително гласуваните от Общинския съвет параметри за минимум от 25 %.

Според ГД „Криминална полиция“ горното е престъпление по чл. 219 от НК извършено от Степан Манук Ерамян.

Повече от година по–късно, в един съвсем не хубав ден за градът ни пресата гръмна, а Община Пловдив узна, че е загубила тотално мажоритарния си дял в смесеното дружество, а с него и безценни имоти, собственост на всеки от над триста хилядите пловдивчани...

Придобивайки контрола върху „Пълдин Туринвест“ АД Георги Гергов, с прийомите посочени до тук, атакува и следващата дестинация „Международен панаир Пловдив“ АД и с „помощта“ на висши държавни чиновници днес я притежава. За да придобиеш имоти по най-скромна оценка за повече от половин милиард, без да дадеш нито един собствен лев или трябва да притежаваш невероятни качества и гениална комбинативност, или просто държавата, в която го постигаш, е разградена кочина. Ако е вярно второто, то в такава държава могат да успеят само свинарите...

Ето как, с една наглед не толкова сложна схема, Община Пловдив е брутално измамена, а вече десет години не намира сили да защити достойнството, честта и имотите си. Убеден съм, сигурен съм, че в този град, в тази държава все още има достатъчно честни и достойни хора, които ако обединят усилията си това най-срамно петно от съвременната история на Европейската столица на културата – Пловдив, може да бъде измито.

Спас Гърневски

Общински съветник, представител на

Община Пловдив в ОСА на „Пълдин

Туринвест“ АД Пловдив