Играе ли Пекин играта на Хамас – говори за мир, а се готви за война

Случващото се в Газа като лакмус: плановете на Китай през призмата на ситуацията в Израел

Топлите връзки между Петин и Москва стават все по-голямо предизвикателство и заплаха за свободния свят

Топлите връзки между Петин и Москва стават все по-голямо предизвикателство и заплаха за свободния свят

Юрий Пойта*, Униан

Китайските власти реагираха на кървавото нахлуване на ХАМАС в Израил от ивицата Газа и назоваха начина за "фундаментално" приключване на конфликта. Китай призова "страните да запазят спокойствие, да проявят сдържаност и незабавно да прекратят бойните действия, за да защитят гражданското население и да избегнат по-нататъшно влошаване на ситуацията" – това се казва в изявление на Министерството на външните работи на страната.
Но от ситуацията в Израел може да се направят няколко други извода по отношение на Китай.

Първо. Дезинформацията на ХАМАС за това, че нападение е малко вероятно, понеже то не е изгодно за ХАМАС, успешно заблуди Израел, САЩ и Запада като цяло, и за пореден път показа, че прогнозирането на действията на другата страна не бива да се базира само на логиката "изгодно/неизгодно", а трябва сериозно да анализира бойните способности на противника (особено ако те растат).

Второ. Логиката "изгодно/неизгодно" може да се използва  като един от елементите на анализа и прогнозирането, но непременно трябва да включва достоверни данни за това как в действителност гледа на ситуацията противоположната страна и каква е нейната логика за "изгода/неизгода". Начинът, по който противникът възприема ситуацията, може да е коренно различен от това как искаме да я виждаме ние. 

Трето. Това в много голяма степен се покрива с доминиращата нагласа, че Китай няма да дава въоръжения на Русия/няма да започне бойни действия срещу Тайван, защото това:
- е икономически неизгодно; 
- не съответства на "мирния път на неговото развитие и съвместно съществуване";
- не съответства на текущите икономически инициативи на Пекин;
Китай засега не е готов и т. н.

Четвърто – в действителност бойните възможности на Китай нарастват значително. Пекин работи активно за увеличаване на своята енергийна, продуктова и технологична независимост. Новите законодателни инициативи на Китай са насочени към намаляване на уязвимостите от външни и вътрешни фактори и засилване на консолидацията на населението. За такива безпрецедентни стъпки изглежда няма други сериозни причини, освен

 подготовката за война или сериозна криза със Запада

Пето. Сегашният етап от руско-украинската война, подкрепата на Иран за Русия и близкоизточните терористични организации демонстрират, че засега в света няма инструменти за подвеждане под отговорност на държави-агресори (ако те притежават значителен военен потенциал и ядрено оръжие). Беззъбостта на Запада и международните организации е ясен сигнал за Китай, че няма да понесе отговорност за действията си.
Шесто. Ако Китай иска да постигне успех, за него е извънредно важно да заблуди целия свят толкова успешно, колкото го направи ХАМАС и да направи операцията си неочаквана. А за това е необходимо:
- непрестанно да говори за мирно развитие;
- да изпраща многобройни икономически делегации в ЕС;
- да провежда десетилетно икономическо планиране и да публикува прогнози за развитието си.
И в същото време паралелно, тайно да се готви – в технологично, икономическо, информационно, военно отношение, давайки си вид, че не е настъпило времето за момента "Х". И точно това прави Китай сега.

*Юрий Пойта оглавява азиатската секция на New Geopolitics Research Network.

Превод: Faktor.bg