Пътят към путинизма е постлан с рози и с благи намерения или как забъркаха Съюза на подводничарите с копейките

Яростен привърженик от „Възраждане“, щял да бъде НЕЗАВИСИМ във Варна

Членове на Съюза пред паметника на подводничарите във Варна

Членове на Съюза пред паметника на подводничарите във Варна

Капитан I ранг о. з. инж. Николай Йорданов

Никак не ми се искаше, но се налага. Имам честта да бъда член и един от основателите на Съюза на подводничарите в Република България. Това е съюз на съмишленици и колеги, изпитали трудностите и чудесиите на подводната служба, които никой не може да си представи, ако не е бил подводничар.

За мое голямо съжаление от доста време Управителният съвет на Съюза се поддаде на предложения и внушения за 

участие в политическия живот, 

независимо от моите предупреждения и несъгласие за намеса в политическите боричкания. Бе ни представян благовидният предлог, че някои управляващи не съдействат активно или даже никак на дейността на Съюза.
Затова на предишните местни избори бе издигнат призив да подкрепим кандидатурата за кмет на Варна на доктор Христо Бозов с обосновката, че той е служил на подводниците, че го познаваме, че е наш и проверен в работата човек.
Добре, но след първия тур на изборите се стигна до балотаж между кандидата на ГЕРБ и кандидата на БСП, който гласовито бе подрепян от току-що възникналото „Възраждане“. Управителният съвет взе решение, което бе оповестено в социалните мрежи и публично призова членовете и симпатизантите на Съюза да подкрепят... кандидата на БСП. 
Изказах несъгласие и възмущение пред половината от членовете на Управителния съвет, но те си държаха на своето. Имали право на „лично мнение“, на „гражданска позиция“, което е право на всекиго. Но Управителният съвет и Съюзът като цяло нямат право на политически позиции и действия. Посочих, че това е грубо нарушение на член 1 от нашия Устав, който гласи:
„Чл. 1. Съюзът на подводничарите в Република България е сдружение, което се създава за неопределен срок и действа като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано по смисъла на ЗЗЮЛНЦ, като доброволна неполитическа и самоуправляваща се организация на физически и юридически лица.“

Подчертавам:

 "неполитическа"

Дойде време за новите местни избори и Управителният съвет взима още по-амбициозно решение: да издигне свой кандидат за общински съветник, който щял да бъде „независим“!?
И кой се оказва избраникът за „независим“ общински съветник – секретарят на Съюза Павел Димитров. Точно този ли човек, яростен привърженик на копейките от „Възраждане“, щял да бъде НЕЗАВИСИМ!?!?
На възраженията ми, че подобни ходове са грубо нарушение на Устава на СПРБ никой не обръща внимание.

В службата и в дейността си като член на СПРБ винаги съм се придържал към принципността, честността и уважението към установениите закони и правила.
Поради изложените факти и позиции официално обявявам, че 

напускам Съюза 

 на подводничарите в Република България!
Оставам с най-добри чувства към всички колеги-подводничари: матроси, мичмани и офицери. 
Завинаги ни свърза и ще ни свързва подводното братство, заради което бе създаден нашият Съюз.