Правосъдното министерство опровергава: Агенцията по вписванията няма компетентност по собствеността на „руската църква“

Няма доказателства по строителството и правоприемството

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Установяването на собствеността върху "руската църква" изисква задълбочена проверка, анализ на нормативна уредба и документи намиращи се и извън Агенцията по вписванията (Държавен архив, Столична община и др.). В този смисъл въпросът за собствеността й не е в компетентността на Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията, съобщават от правосъдното министерство.

По-рано, след извършена проверка от Службата по вписванията заявиха, че в Книга "Обстоятелствени проверки", Том 13, Акт № 47, Дело 2557/1997 г. от 23.07.1997г е вписан констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по дарение на земята, строителство на църквата и правоприемство от Руското царско дипломатическо агентство на Посолството на Руската Федерация. Видно от съдържанието на посочения констативен нотариален акт той е съставен по молба на посланика на Руската Федерация въз основа на крепостен акт № 11 от 07.11.1898 г.

Крепостният акт не е публично достъпен, не се съхранява в архивите на Агенция по вписванията, тъй като съгласно Закон за националния архивен фонд, Закон за съдебната власт, Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, след изтичане на срок от 100 години регистрите за гражданско и имотно състояние подлежат на предаване и държавно съхранение в отдел Териториален архив-София.

В нотариалния акт обаче не е описано да са представени документи и доказателства по отношение на строителството и правоприемството между Руското царско дипломатическо агентство и Посолството на Руската Федерация. /БГНЕС