Премахват холограмния стикер от дипломите за висше образование

На днешното си заседание Министерски съвет прие промени в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. Отпадна изискването за поставяне на холограмен стикер на дипломите за висше образование, съобщават от МС.

Основната причина за това е наложената от практиката промяна във функцията на холограмния стикер.

Първоначалната идея за поставяне на холограмен стикер на дипломите за висше образование е била чрез него да се удостовери тяхната истинност. С развитието на цифровите технологии през годините са разработени и въведени други механизми за контрол на издаването на дипломи.

От МС поясняват, че регистрите за висше образование вече са оптимизирани. Предстои въвеждане на изцяло нова функционалност на Регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, по степени на обучение и по професионални направления.

Чрез тази реформа регистърът ще се превърне в достатъчно надежден инструмент за проверка и контрол на провежданото обучение на конкретен студент, а по този начин и за удостоверяване истинността на издадената диплома за висше образование.

Предлаганите промени са обсъдени и подкрепени от Съвета на ректорите. Те имат за цел да намалят административната и регулаторна тежест за висшите училища в България.