Прокурори пратиха АПИ да проверява Северната скоростна тангента

Сигнал е изпратен от председателя на Управителния съвет на сдружение "Европейски център за транспортни политики" до главния прокурор

След подаден сигнал за състоянието на Северната скоростна тангента и Софийски околовръстен път е образувана преписка от Върховна административна прокуратура (ВАП), която сезира Агенция "Пътна инфраструктура" за извършване на проверка.

Сигналът е изпратен от председателя на Управителния съвет на сдружение "Европейски център за транспортни политики" до главния прокурор на Република България. В него се посочва, че са налице грешно поставени и закрити от растителност пътни знаци, липсваща пътна маркировка, както и отсъстващи ограничителни системи за пътищата.

Задължение на АПИ е осигуряването на републиканския път в изискуемото състояние, отчитат от ВАП. В случай, че Агенция "Пътна инфраструктура" установи опасни недостатъци по Софийския околовръстен път и дефицити, засягащи пътната безопасност по Северната скоростна тангента, следва да се започне работа по привеждане на пътните участъци в експлоатационна годност.

В едномесечен срок АПИ следва да уведоми ВАП за всички предприети мерки и взети решения.